Araş. Gör. Dr. Koray KILIÇ
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu / Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi

Doktora

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

Yüksek Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

Lisans

Ankara Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

İş Deneyimi

2010 - 2019 Araştırma Görevlisi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Doğum Yeri

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015