Dr. Öğr. Üyesi Koray KIRIKÇI
Ziraat Fakültesi / Zootekni

Doktora

Ondokuz Mayıs Üniversitesi-2017

Yüksek Lisans

Ondokuz Mayıs Üniversitesi-2012

Lisans

Gaziosmanpaşa Üniversitesi-2009

İş Deneyimi

TAGEM (Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü),Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi, Teknik Personel, 2011-2012.
Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Araş. Gör. 2012-

Doğum Yeri

Bakırköy/15.03.1985

Yabancı Diller

İngilizce, İspanyolca

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015