Dr. Öğr. Üyesi Levent TAŞ
Fen Edebiyat Fakültesi / Sosyoloji

Doktora

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Sosyoloji ABD)

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Sosyoloji ABD)

Lisans

Kırıkkale Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

İş Deneyimi

2017-              Ahi Evran Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, Dr. Öğr. Üyesi

2012-2017      Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, Arş. Gör.

2012-2013      New York Eyalet Üniversitesi, Misafir Araştırmacı

2011-2012      Ahi Evran Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, Arş. Gör.

 

 

Doğum Yeri

Ankara

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015