Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali YALÇINKAYA
Mühendislik Mimarlık Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği

Doktora

Süleyman Demirel Üniversitesi- Bilgisayar Mühendisliği A.B.D.- 2020

Yüksek Lisans

Süleyman Demirel Üniversitesi- Bilgisayar Mühendisliği A.B.D.- 2015

Lisans

Süleyman Demirel Üniversitesi- Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi- 2012

İş Deneyimi

2013-2017 Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Görevlisi
2017- 2020 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Araştırma Görevlisi
2020- Halen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi

 

 

Doğum Yeri

Isparta

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015