Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Baki YAĞBASAN
Fen Edebiyat Fakültesi / Matematik

Doktora

Gazi Üniversitesi

Yüksek Lisans

İnönü Üniversitesi

Lisans

İnönü Üniversitesi

İş Deneyimi

Yrd. Doç. Dr. Ahi Evran Üniversitesi, Matematik Bölümü

Doğum Yeri

Adana, 1970

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015