Dr. Öğr. Üyesi Merdin DANIŞMAZ
Mühendislik Mimarlık Fakültesi / Makine Mühendisliği

Doktora

K.T.Ü. 2017

Yüksek Lisans

C.Ü. 2008

Lisans

C.Ü. 2004

İş Deneyimi

Dr. Öğretim Üyesi, AHİ, Makine Müh., 2019- 

Böl. Başk., K.T.Ü. Arsin MYO, Elektrik ve Enerji, 2017 - 2019

Öğr. Gör. K.T.Ü. Arsin MYO, Elektrik ve Enerji, 2012 - 2019

Müdür Yard., TOGÜ Niksar Tek. Bil. MYO, 2011 - 2012

Böl. Başk., TOGÜ Niksar Tek. Bil. MYO, 2010 - 2012

Subay, TSK - KKK, 2008 - 2009

Mühendis, Özel Sektör. 2005 - 2008

Doğum Yeri

Trabzon

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015