Araş. Gör. Dr. Mevlüde Alev ATEŞ
Ziraat Fakültesi / Tarımsal Biyoteknoloji

Doktora

ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümü

Yüksek Lisans

ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümü

Lisans

Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı

İş Deneyimi

Araştırma Görevlisi, Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, 2018-

Araştırma Görevlisi, ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümü, 2007-2018

Doğum Yeri

Antalya/1984

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015