Uzman Murat ÇİNARLI
Rektörlük /

Doktora

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 2012-2016

Yüksek Lisans

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 2010-2012

Lisans

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 2005-2010

İş Deneyimi

Doğum Yeri

Kars/1986

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015