Dr. Öğr. Üyesi Mürşide Dilek AVŞAROĞLU ERKAN
Ziraat Fakültesi / Tarımsal Biyoteknoloji

Doktora

ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı

Yüksek Lisans

ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı

Lisans

Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği

İş Deneyimi

  • Araştırma Görevlisi: 2004-2008; ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji Anabilim Dalı
  • Dr. Araştırma Görevlisi: 2008-2011; Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü
  • Yrd. Doç. Dr.: 2011- Devam Ediyor; Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü

Doğum Yeri

Ankara / 1979

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015