Prof. Dr. Musa ÖZATA
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme

Çalışma Alanları

Yönetim ve Organizasyon

İstatistik

Biyoistatistik

Sağlık Hizmetleri Yönetimi

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015