Doç. Dr. Mustafa KOCAOĞLU
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Doktora

Sakarya Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi (2006-2011)

Yüksek Lisans

Selçuk Üniversitesi SBE Yönetim Bilimleri (2003-2005)

Lisans

Selçuk Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi (1999-2003)

İş Deneyimi

Arş. Gör.  - Ahi Evran Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü -  (2008-2012)

Yrd. Doç. Dr. -  Ahi Evran Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü -  (2012 -  2017)

Doç. Dr. - Ahi Evran Üniversitesi İİBF Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi - (2017 - ...)

Doğum Yeri

24.06.1981 / Seydişehir-KONYA

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015