Doç. Dr. Mustafa ÖZDURAN
Fen Edebiyat Fakültesi / Fizik

Doktora

Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalı

Yüksek Lisans

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalı

Lisans

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü

İş Deneyimi

2019 - ........- Doçent Dr., Ahi Evran Üniversitesi

2018 - 2019 - Doktor Öğretim Üyesi, Ahi Evran Üniversitesi

2007 - 2018 - Yardımcı Doçent Dr., Ahi Evran Üniversitesi

2004 - 2007 - Öğretim Görevlisi Dr., Ahi Evran Üniversitesi

2001 - 2004 - Öğretim Görevlisi, Ahi Evran Üniversitesi

1990 - 2001- Araştırma. Görevlisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Doğum Yeri

Beymelik/1963

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015