Dr. Öğr. Üyesi Nurullah ACİR
Ziraat Fakültesi / Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme

Doktora

Gaziosmanpaşa Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü-Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı

Yüksek Lisans

Gaziosmanpaşa Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü-Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı

Lisans

Gaziosmanpaşa Üniversitesi-Ziraat Fakültesi-Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

İş Deneyimi

Arş. Gör. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2010-2014

Doktor Öğretim Üyesi Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2014-..

Doğum Yeri

Tokat/1982

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015