Dr. Öğr. Üyesi Oğuz ERDEM
Mühendislik Mimarlık Fakültesi / Makine Mühendisliği

Doktora

Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği, 2011-2016

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği, 2008-2010

Lisans

Başkent Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği, 2003-2007

İş Deneyimi

Doğum Yeri

Ankara/1984

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015