Araş. Gör. Oğuzhan ŞAHİN
Mühendislik Mimarlık Fakültesi / İnşaat Mühendisliği

Doktora

Hacettepe Üniversitesi/İnşaat Mühendisliği-Halen

Yüksek Lisans

Süleyman Demirel Üniversitesi/İnşaat Mühendisliği-2018

Lisans

Ege Üniversitesi/İnşaat Mühendisliği-2016

İş Deneyimi

2017-Halen               Ahi Evran Üniversitesi               Araştırma Görevlisi 

 

Doğum Yeri

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015