Doç. Dr. Ömer SÖZEN
Ziraat Fakültesi / Tarla Bitkileri

Doktora

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı

Yüksek Lisans

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı

Lisans

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü

İş Deneyimi

233. Dönem Yedek Subay / Şırnak 23. Jan. Sın. Tug. Kom. (15.08.1993 - 31.12.1994)

Uluçayır-Köroğlu lköğretim Okulu Müdürlüğü / Samusn - Müd. Yet. Öğretmen (1997 - 1999)

Demircisu İlköğretim Okulu Müdürlüğü / Samsun - Sınıf Öğretmeni (1999 - 2002)

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Samsun - Zir. Yük. Mühendisi (2002 - 2012)

Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü / Kırşehir - Öğretim Üyesi (Yrd. Doç. Dr.) / (2012 - 2014) 

Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü / Kırşehir - Öğretim Üyesi (Dr. Öğr. Üyesi) / (2014 - 2018) 

Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü / Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller Ana Bilim Dalı / Kırşehir - Öğretim Üyesi        (Doç. Dr.) / (15.08.2018  -  )

Doğum Yeri

SAMSUN / 08.10.1970

Yabancı Diller

İngilizce: YDS (Eylül 2016):65 / YÖKDİL (Temmuz 2017): 85

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015