Dr. Öğr. Üyesi Ömer SÖZEN
Ziraat Fakültesi / Tarla Bitkileri

Doktora

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı

Yüksek Lisans

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı

Lisans

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü

İş Deneyimi

2002- 2012 Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (Ziraat Yüksek Mühendisi)

2012-          Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Öğretim Üyesi)

Doğum Yeri

SAMSUN / 08.10.1970

Yabancı Diller

İngilizce: YDS (Eylül 2016):65 / YÖKDİL (Temmuz 2017): 85

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015