Araş. Gör. Ömer UZUNEL
Fen Edebiyat Fakültesi / Arkeoloji

Doktora

Cumhuriyet Üniversitesi (devam etmekte)

Yüksek Lisans

Adnan Menderes Üniversitesi

Lisans

Akdeniz Üniversitesi

İş Deneyimi

2005 - 2007 Muğla Kültür Envanteri Projesi - Arkeolog

2007 - Laodikeia Kazısı - Arkeolog

2008 - Lagina Kazısı - 3D Modelleme Uzmanı

2009 - Ahi Evran Üniversitesi - Araştırma Görevlisi (devam etmekte)

Doğum Yeri

Afyon/1979

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015