Araş. Gör. Dr. Onur HAYIRLI
Fen Edebiyat Fakültesi / Antropoloji

Doktora

Hacettepe Üniversitesi

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi

Lisans

Ankara Üniversitesi

İş Deneyimi

Doğum Yeri

Ankara

Yabancı Diller

ingilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015