Araş. Gör. Özlem BÜLBÜL
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Doktora

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yüksek Lisans

Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk Enstitüsü, Modern Türkiye Tarihi

Lisans

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

İş Deneyimi

Araştırma Görevlisi, Ahi Evran Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (2009 Ekim - ...) 

Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (2011 - 2013 Temmuz)

Misafir Araştırmacı, Florida State University, Department of Political Science (2010 Eylül - 2011 Mart)

Sosyal Bilimler Konu Uzmanı, Sabancı Üniversitesi, Bilgi Merkezi (2005 Kasım- 2008 Şubat)

Doğum Yeri

Ankara

Yabancı Diller

İngilizce (Çok iyi), Fransızca (Orta)

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015