Dr. Öğr. Üyesi Öznur AKGİŞ İLHAN
Fen Edebiyat Fakültesi / Coğrafya

Doktora

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Yüksek Lisans

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Lisans

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

İş Deneyimi

2020 -         : Doktor Öğretim Üyesi: Ahi Evran Üniversitesi

2014 - 2019: Araştırma Görevlisi: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

 

Doğum Yeri

İstanbul

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015