Araş. Gör. Pınar SOYDAŞ
Fen Edebiyat Fakültesi / Psikoloji

Doktora

Yüksek Lisans

University of Leicester/(MSc) Pschological Research Methods

Lisans

Ondokuz Mayıs Üniversitesi/ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

İş Deneyimi

 

2015,...Ahi Evran Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Araştırma Görevlisi 

 

Doğum Yeri

Kırşehir-1987

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015