Dr. Öğr. Üyesi Rabia SARICA
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu / Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi

Doktora

Bütünleşik/Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı/ 2016

Yüksek Lisans

Lisans

ODTÜ / BÖTE

İş Deneyimi

2007-2018 : Milli Eğitim Bakanlığı / Öğretmen

2018 - : Ahi Evran Üniversitesi 

 

Doğum Yeri

Osmaniye

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015