Dr. Öğr. Üyesi Ramazan AYRANCI
Ziraat Fakültesi / Tarla Bitkileri

Doktora

Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

Yüksek Lisans

Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

Lisans

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

İş Deneyimi

 

 

 

Doğum Yeri

Sarayönü/KONYA, 1967

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015