Dr. Öğr. Üyesi Ramazan BEYAZ
Ziraat Fakültesi / Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme

Doktora

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü

Lisans

Süleyman Demirel Üniversitesi

İş Deneyimi

Doğum Yeri

Kayseri-1983

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015