Prof. Dr. Refik BALAY
Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri

Doktora

Ankara Üniversitesi-Eğitim Yönetimi ve Planlaması (2000)

Yüksek Lisans

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim-Yönetimi ve Denetimi (1996)

Lisans

O.D.T.Ü-Kamu Yönetimi (1992)

İş Deneyimi

Görev Unvanı

 

Görev Yeri

Yıl

İngilizce Öğretmenliği

Milli Eğitim Bakanlığı

 

06.11.1992-

21.07.1994

Arş. Gör.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüzüncü Yıl Üniversitesi

21.07.1994-

03.07.1997

Arş. Gör.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Ankara Üniversitesi

03.07.1997-

13.11.2000

Dr. Arş. Gör.

Eğitim Fakültesi Yüzüncı Yıl Üniversitesi

13.11.2000-

15.07.2002

Yrd. Doç. Dr.

Fen Edebiyat Fakültesi Harran Üniversitesi

15.07.2002-

15.07.2008

Yrd. Doç. Dr.

Eğitim Fakültesi Harran Üniversitesi

15.07.2008-

22.01.2010

Doç. Dr.

Eğitim Fakültesi Harran Üniversitesi

22.01.2010-

13.04.2015

Prof. Dr.

Eğitim Fakültesi Harran Üniversitesi

14.04.2015-

Doğum Yeri

01.01.1968

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015