Dr. Öğr. Üyesi Rıfat İlhan ÇELİK
Fen Edebiyat Fakültesi / Tarih

Doktora

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı

Lisans

Erciyes Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi

İş Deneyimi

Araştırma Görevlisi Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 2010-2014

Yrd. Doç.Dr. Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 2014-

 

Doğum Yeri

Kırşehir / Mucur

Yabancı Diller

Farsça, İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015