Araş. Gör. Dr. Şakir FURAL
Fen Edebiyat Fakültesi / Coğrafya

Doktora

Balıkesir Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Coğrafya Anabilim Dalı (2016 - 2020)

Yüksek Lisans

Balıkesir Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Coğrafya Anabilim Dalı (2013 - 2016)

Lisans

Balıkesir Üniversitesi - Fen Edebiyat Fakültesi - Coğrafya Bölümü (2009 - 2013)

İş Deneyimi

Araştırma Görevlisi - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi -  Fen Edebiyat Fakültesi - Coğrafya Bölümü - (2015 - 2020)

Dr. Araştırma Görevlisi - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi -  Fen Edebiyat Fakültesi - Coğrafya Bölümü - (2020 - devam ediyor)

Doğum Yeri

Antalya / Serik - 01.01.1990

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015