Dr. Öğr. Üyesi Salih SARICAOĞLU
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Terapi ve Rehabilitasyon

Doktora

Ondokuz Mayıs Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü-Moleküler Biyoloji

Yüksek Lisans

Ondokuz Mayıs Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü-Moleküler Biyoloji

Lisans

Ondokuz Mayıs Üniversitesi-Eğitim Fakültesi

İş Deneyimi

Öğr. Gör.- Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü- 2015-2019

Dr. Öğretim Üyesi -Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2019-Halen

Doğum Yeri

OF/1987

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015