Dr. Öğr. Üyesi Serdal BALTACI
Eğitim Fakültesi / Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Doktora

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Yüksek Lisans

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Lisans

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

İş Deneyimi

2015-.......- Yardımcı Doçent Dr., Ahi Evran Üniversitesi

2014-2015 – Öğretim Görevlisi Dr., Ahi Evran Üniversitesi

2007-2014 - Öğretim Görevlisi, Ahi Evran Üniversitesi

2005-2007 - Matematik Öğretmenliği, Kayseri Özel Erciyes Doruk Dershanesi (Kayseri)

2003-2005-  Matematik Öğretmenliği, Erzurum Özel İstiklâl Eğitim Kurumları (Erzurum)

Doğum Yeri

HACIBEKTAŞ/01.01.1981

Yabancı Diller

İNGİLİZCE

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015