Dr. Öğr. Üyesi Serhat ÖZDENK
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu / Spor Yöneticiliği

Doktora

Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı

Yüksek Lisans

Fırat Üniversitesi / Sağlık Bilimler Enstitüsü / Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı

Lisans

Fırat Üniversitesi / Beden Eğitimi ve Spor Y.O / Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

İş Deneyimi

Doğum Yeri

Elazığ / 1978

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015