Dr. Öğr. Üyesi Seval YİNİLMEZ AKAGÜNDÜZ
Fen Edebiyat Fakültesi / Felsefe

Doktora

Ankara Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Felsefesi (2010-2016)

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe (2007-2009)

Lisans

Ankara Üniversitesi/Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi/Felsefe (2003-2007)

İş Deneyimi

2009-2010 Arş. Gör. - Ahi Evran Üniversitesi/ Felsefe Bölümü 

2010-2016 Arş Gör. (35. Madde) - Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi/Eğitim Felsefesi 

2016-2017 Arş. Gör. Dr. - Ahi Evran Üniversitesi/ Felsefe Bölümü

2017-  Yrd. Doç. Dr. - Ahi Evran Üniversitesi/ Felsefe Bölümü

Doğum Yeri

Ankara/20.03.1985

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015