Doç. Dr. Sevil SAĞLAM YILMAZ
Ziraat Fakültesi / Tarımsal Biyoteknoloji

Doktora

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri A.B.D. 2010

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri A.B.D. 2001 (Tezsiz)-2004 (Tezli)

Lisans

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 1999

İş Deneyimi

Arş. Gör. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2007 Mart-2010 Mart Dr. Arş. Gör. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2010 Mart- 2010 Haziran Yrd. Doç. Dr. Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2010 Haziran-2014 Ekim Doç. Dr. Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültes 2014 Ekim- ...

Doğum Yeri

Ankara / 28 Ekim 1977

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015