Araş. Gör. Dr. Sevinç AKÇAY
Fen Edebiyat Fakültesi / Moleküler Biyoloji ve Genetik

Doktora

University of Pittsburgh-Human Genetics

Yüksek Lisans

University of Pittsburgh-Human Genetics

Lisans

Ankara Üniversitesi-Biyoloji Bölümü

İş Deneyimi

2017-    Arş.Gör.Dr., Ahi Evran Üniversitesi

Doğum Yeri

Ankara

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015