Dr. Öğr. Üyesi Sezin AYKURT SEPET
Fen Edebiyat Fakültesi / Matematik

Doktora

Fırat Üniversitesi

Yüksek Lisans

Fırat Üniversitesi

Lisans

Fırat Üniversitesi

İş Deneyimi

Doğum Yeri

Elazığ/1988

Yabancı Diller

İNGİLİZCE

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015