Dr. Öğr. Üyesi Süleyman KILIÇ
Mühendislik Mimarlık Fakültesi / Makine Mühendisliği

Çalışmalar

Kitap Bölümü Yazarlığı

 

    Ozturk, F., Evis, Z., and Kilic, S.,  Hot-Dip Galvanizing Process. In: Hashmi, M.S.J. (ed.), Comprehensive Materials Finishing. vol. 3, pp. 178–190. Oxford: Elsevier, (2017).

 

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI/SCI-Expanded vb...)

Suleyman Kilic, Ilyas Kacar, Fahrettin Ozturk, New trend in aerospace industry: Al-Li alloys, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, (Accepted)

Suleyman Kilic, Ilyas Kacar, Fahrettin Ozturk, New trend in aerospace industry: Al-Li alloys, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, (Accepted)

Devamını oku: http://www.suleymankilic.com/yayinlar/
Suleyman Kilic, Ilyas Kacar, Fahrettin Ozturk, New trend in aerospace industry: Al-Li alloys, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, (Accepted)

Devamını oku: http://www.suleymankilic.com/yayinlar/

   

Suleyman Kilic, Fahrettin Ozturk, Evaluation of formability under different deformation modes for TWIP900 steel, J. Eng. Mater. Technol. 139, 031001-031001-8, 2017.

 

Suleyman Kilic, Fahrettin Ozturk, Comparison of Performances of Commercial TWIP and DP Advanced High Strength Steels in Automotive Industry, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 31 (3), 567-578, 2016.

 

S. Kilic, F. Ozturk, T. Sigirtmac, G. Tekin, Effects of pre-strain and temperature on bake hardening of TWIP900CR steel, J Iron Steel Res Int, 22(4), 361-365, 2015.

 

Fahrettin Ozturk, Serkan Toros, Suleyman Kilic, Ilyas Kacar, Evaluation of Anisotropy by Two Different Tests for TRIP800 Steel, Key Engineering Materials, Vols 622-623, pp 1139-1144, 2014.

 

Ozturk, F., Toros, S., Kilic, S.,   Effects of anisotropic yield functions on prediction of forming limit diagrams of DP600 advanced high strength steel, Procedia Engineering, Volume 81, Issue C, Pages 760-765, 2014.

 

Toros, S., Kilic, S., Ozturk, F., The effects of material thickness and deformation speed on springback behavior of DP600 steel, Advanced Materials Research, Volume 264-265, Pages 636-645, 2011.

 

F. Ozturk, S. Toros, S. Kilic, Tensile Deformation Behavior of AA5083-H111 at Cold and Warm Temperatures, Int. J. Mat. Res., 101 (9), 1172-1179, 2010.

 

F. Ozturk, A. Sisman, S. Toros, S. Kilic, R.C. Picu, Influence of Aging Treatment on Mechanical Properties of 6061 Aluminum Alloy, Mater Design, 31 (2), 972-975, 2010.

 

Fahrettin Ozturk, Serkan Toros, Suleyman Kilic, Tensile and Springback Behavior of DP600 Advanced High Strength Steel at Warm Temperatures, J Iron Steel Res Int, 16 (6) 41-46, 2009.

 

Fahrettin Ozturk, Serkan Toros, Suleyman Kilic, Muhammet H Bas, Effects of Cold and Warm Temperatures on Springback of AA 5083-H111, P I Mech Eng B-J Eng, 223 (4), 427-431, 2009.

 

Fahrettin Ozturk, Serkan Toros, M. Hakan Bas, Suleyman Kilic, Evaluation of Tensile Properties of High Strength Steels at Warm Temperatures and Various Strain Rates, Steel research int., 2, 295-300, 2008.

 

Fahrettin Ozturk, Serkan Toros, Suleyman Kilic, Evaluation of Tensile Properties of 5052 Type Aluminum-Magnesium Alloy at Warm Temperatures, Archives of Materials Science and Engineering, 34 (2), 95-98, 2008.

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Süleyman Kılıç, Fahrettin Öztürk, Serkan Toros, DP800 Çeliğinin Mekanik Özelliklerinin ve Geri Esneme Davranışının İncelenmesi, Makina Tasarım ve İmalat Dergisi, Cilt: 11, No: 1, 40-45, 2009.

 

Yusuf Şahin, M. Hakan Baş, Fahrettin Öztürk, Süleyman Kılıç, Malzemelerde sünekliğin görüntü işleme yöntemiyle ölçülmesi, Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2 (2), 34-42, 2013.

 

Fahrettin Ozturk, Serkan Toros, Suleyman Kilic, Improvement of Softening Model for Ti-6Al-4V Alloy Having a High Softening Tendency at Elevated Temperatures, Electronic Journal of Machine Technologies, 13 (2), 29-37, 2016.

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Suleyman Kilic, Fahrettin Ozturk, Performance evaluations of dynamic flow curve models for TWIP900 steel, 2nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’17), October 11-13, 2017, Nevsehir, Turkey

   

Suleyman Kilic, Fahrettin Ozturk, Evaluation of Mathematical Models Performances in XRD Analysis for Determination of Volumetric Ratios of Phases, 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC), Adana, Turkey, 26-28 October 2016.

 

Suleyman Kilic, Fahrettin Ozturk, Ilyas Kacar, Experimental and Finite Element Analysis of Erichsen Test for TWIP900 Steel, 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC), Adana, Turkey, 26-28 October 2016.

 

Suleyman Kilic, Fahrettin Ozturk, Recent Trends of Application of Advanced High-Strength Steels in Automotive Industry to Enhance Sustainability, The 16th International Conference on Machine Design and Production, June 30-July 03 2014, Izmir, Turkey.

 

Ozturk, F., Toros, S., Kilic, S.,   Effects of anisotropic yield functions on prediction of forming limit diagrams of DP600 advanced high strength steel, International Conference on Technology of Plasticity, ICTP 2014, Japan, 2014.

 

Serkan Toros, Suleyman Kilic, Fahrettin Ozturk, The Effects of Material Thickness and Deformation Speed on Springback Behavior of DP600 Steel, International Conference on Advances in Materials and Processing Technologies (AMPT2009), 26-29 October, 2009, Kuala Lumpur, Malaysia.

 

Fahrettin Ozturk, Serkan Toros, Suleyman Kilic, Evaluation of Tensile Properties of 5052 Type Aluminum-Magnesium Alloy at Warm Temperatures, 12th International Materials Symposium, Denizli, Turkey, 15-17 October 2008.

 

M. Alkan, F. Ozturk, S. Toros, S. Kilic, Springback Evaluation Of 5052-H32 Aluminum-Magnesium Alloy, 9th International Conference on Technology of Plasticity (ICTP 2008), September 7-11 2008, Gyeongju, Korea.

 

Fahrettin Ozturk, Serkan Toros, M. Hakan Bas, Süleyman Kilic, Evaluation of Tensile Properties of High Strength Steels at Warm Temperature and Various Strain Rates, 12th International Metal Forming Conference, Krakow,Poland, 21-24 September 2008.

 

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 

Fahrettin Öztürk, Serkan Toros, Süleyman Kılıç, M. Hakan Baş, 5083-H111 Alüminyum Magnezyum Alaşımının Geri Esneme Özelliğinin Sıcaklıkla Değişimi, Çukurova Üniversitesi 30.Yıl Sempozyumu, Adana, 16-17 Ekim 2008.

 

Suleyman Kılıç, Fahrettin Ozturk, Otomotiv Endüstrisinde TWIP Çeliklerin Geleceği, OTEKON 2016, 8. Otomotiv Teknolojileri Kongresi, 23 – 24 Mayıs 2016, Bursa.

 

Tezler

 

KILIÇ, S., DP600 Çeliğinin Geri Esneme Davranışının İncelenmesi, Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2009.

 

KILIÇ, S., Twip Çeliklerde Ikizlenme Mekanizmasinin Mekanik Özelliklere Etkisinin Incelenmesi,  Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, 2016.

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015