Dr. Öğr. Üyesi Süleyman KILIÇ
Mühendislik Mimarlık Fakültesi / Makine Mühendisliği
Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015