Doç. Dr. Tevfik Raci SERTBAKAN
Fen Edebiyat Fakültesi / Fizik

Doktora

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Lisans

Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

İş Deneyimi

1986 yılında girdiği Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünde Lisans öğrenimini tamamladı. 1991 – Şubat Döneminde Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalına Yüksek Lisans öğrencisi olarak girdi. 1993 yılında Yüksek Lisans programını bitiren Tevfik Raci SERTBAKAN, 1994 yılı Mart – Aralık ayları arasında Vatani Görevini tamamladı. 1995–Şubat Döneminde Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Doktora Programına başladı ve bu programı 2000 yılı Mayıs ayında bitirdi.

       02.10.1991 tarihinde Araştırma Görevlisi olarak Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nde göreve başlayan Tevfik Raci SERTBAKAN, Ekim – 2000 de Gazi Üniversitesi Kırşehir Fen Edebiyat Fakültesi’ne Geçici Görev ile görevlendirildi. Tevfik Raci SERTBAKAN    Şubat – 2001 de Gazi Üniversitesi Kırşehir Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümüne Yardımcı Doçent olarak atandı. Gazi Üniversitesine bağlı olan Kırşehir Fen Edebiyat Fakültesi, 2006 yılında Kanun ile Kırşehir’de kurulan Ahi Evran Üniversitesine devredilmiştir. 2006 yılından bu yana, kanun ile kadroların da yeni kurulan bu üniversiteye aktarılması sebebiyle, Tevfik Raci SERTBAKAN, halen Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görevini sürdürmekte

Doğum Yeri

Ankara / 20.08.1968

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015