Doç. Dr. Turan ÇETİNKAYA
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu / Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi

Doktora

PHD : GAZİ UNİVERSİTY INSTITUTE OF EDUCATIONAL SCIENCES DEPARTMENT OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHING

Yüksek Lisans

M.A. : GAZİ UNİVERSİTY INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES DEPARTMENT OF SPORT MANAGEMENT SCIENCES

Lisans

UNDERGRADUATE : GAZİ UNİVERSİTY KIRŞEHİR SCHOOL OF PHYSİCAL EDUCATİON AND SPORT DEPARTMENT OF PHYSİCAL EDUCATİON AND SPORT TEACHİNG

İş Deneyimi

2010-2011 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni. Şehit Öğretmen Nesrin Ünügür İlköğretim Okulu. Mamak/Ankara.

2011-2014 Arş.Gör. Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı. 

2015-2018  Arş.Gör. Dr. Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı. 

2019-  Doç. Dr. Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı. (Councıl Of Hıgher Educatıon). 

Doğum Yeri

KIRŞEHİR

Yabancı Diller

İNGİLİZCE

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015