Araş. Gör. Dr. Turan ÇETİNKAYA
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu / Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği

Doktora

PHD : GAZİ UNİVERSİTY INSTITUTE OF EDUCATIONAL SCIENCES DEPARTMENT OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHING

Yüksek Lisans

M.A. : GAZİ UNİVERSİTY INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES DEPARTMENT OF SPORT MANAGEMENT SCIENCES

Lisans

UNDERGRADUATE : GAZİ UNİVERSİTY KIRŞEHİR SCHOOL OF PHYSİCAL EDUCATİON AND SPORT DEPARTMENT OF PHYSİCAL EDUCATİON AND SPORT TEACHİNG

İş Deneyimi

2006-2007. Özel Çem Kursu. İlkyardım Teknikleri ve Uygulamaları. Erzin/Hatay.  

2008-2010. M.E.B. Şehit Öğretmen Nesrin Ünügür İlköğretim Okulu. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği. Mamak/Ankara

2011...Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı. Kırşehir.

Doğum Yeri

KIRŞEHİR

Yabancı Diller

İNGİLİZCE

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015