Dr. Öğr. Üyesi Turhan KARAMAN
Fen Edebiyat Fakültesi / Matematik

Doktora

Ankara Üniversitesi Matematik Anabilim Dalı

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi Matematik Anabilim Dalı

Lisans

Ankara Üniversitesi Matematik Bölümü

İş Deneyimi

Ahi Evran Üniversitesi, Araştırma Görevlisi 2008-2013

Ahi Evran Üniversitesi, Yardımcı Doçent, 2013- 

Doğum Yeri

Kırşehir, 01.05.1982

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015