Prof. Dr. Vatan KARAKAYA
Rektör /

Doktora

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik, 2002.

Yüksek Lisans

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik, 1996.

Lisans

Fırat Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik, 1994.

İş Deneyimi

2012-        : Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Matematik Mühendisliği

2010-2011: Doç. Dr., Indiana University Bloomington, The College of Arts & Sciences

2009-2011: Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Matematik Mühendisliği

2006-2009: Doç. Dr., Adıyaman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

2005-2006: Dr. Öğr. Üyesi, Adıyaman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

2003-2005: Dr. Öğr. Üyesi, Gaziantep Üniversitesi, Adıyaman Eğitim Fakültesi

2002-2003: Arş. Gör. Dr., Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü

1994-2002: Arş. Gör., Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü

Doğum Yeri

Malatya

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015