Prof. Dr. Vatan KARAKAYA
Rektör /

Akademik ve İdari Kurul Üyelikleri

1. KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNIKOP) Yönetimi Üst Kurulu Üyeliği, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi,  2016-devam ediyor.

2. ADEK Üst Kurul Üyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2014-2015

3. Kimya-Metalurji Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği,  Yıldız Teknik Üniversitesi, 2014-2015

4. 2015-2020 Stratejik Plan Üst Komisyon Üyeliği, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2014

5. Bologna Eşgüdüm Komisyon Üyeliği, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2010-2015

6. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu Üyeliği, Adıyaman Üniversitesi, 2009

7. Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu Üyeliği, Adıyaman Üniversitesi, 2008-2009

8. Strateji Geliştirme Kurulu Üyeliği, Adıyaman Üniversitesi, 2008-2009

9. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Üyeliği, Adıyaman Üniversitesi, 2008-2009

10. Senato Üyeliği, Adıyaman Üniversitesi, 2007-2009

11. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Üyeliği, Adıyaman Üniversitesi, 2007-2009

12. Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülü Bilim Kurulu Üyeliği, Adıyaman Üniversitesi, 2007-2009

13. Gölbaşı Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyeliği, Adıyaman Üniversitesi, 2005-2009

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015