Araş. Gör. Dr. Zekiye MORKOYUNLU
Eğitim Fakültesi / Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Doktora

Atatürk Üniversitesi, Matematik Eğitimi

Yüksek Lisans

Leeds Üniversitesi, Matematik Eğitimi

Lisans

Atatürk Üniversitesi, Matematik Öğretmenliği

İş Deneyimi

2017-            : Ahi Evran Üniversitesi- Araştırma Görevlisi Doktor.

2013- 2017  : Ahi Evran Üniversitesi- Araştırma Görevlisi.

           

Doğum Yeri

Kayseri

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015