Dr. Öğr. Üyesi Zeynel BAŞIBÜYÜK
Mühendislik Mimarlık Fakültesi / Jeoloji Mühendisliği

Doktora

Cumhuriyet Üniversitesi 2001-2006

Yüksek Lisans

Cumhuriyet Üniversitesi 1997-2000

Lisans

Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1996

İş Deneyimi

Cumhuriyet Üniversitesi (2000-2009) Ahi Evran Üniversitesi Kaman MYO. (2009-2013) Ahi Evran Üniversitesi M.M.F. Jeoloji Müh. Böl. (2013- )

Doğum Yeri

Arguvan/1976

Yabancı Diller

İngilizce (ÜDS 71.25)

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015