Araş. Gör. Zeynep EKİCİOĞLU KÜZECİ
Mühendislik Mimarlık Fakültesi / Makine Mühendisliği

Doktora

Makine Mühendisliği / Yıldız Teknik Üniversitesi / 2011-devam

Yüksek Lisans

Mekatronik Mühendisliği / İstanbul Teknik Üniversitesi / 2008-2011

Lisans

Mekatronik Mühendisliği / Kocaeli Üniversitesi / 2004-2008

İş Deneyimi

Stajyer - Goodyear Lastik Fabrikası / İzmit

Stajyer - Asaşpen Aliminyum Sanayi / Sakarya

Araştırma Görevlisi - Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü - (2009 Şubat - 2013 Mart)

 Araştırma Görevlisi - Ahi Evran Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü - (2013 Mart - devam)

Doğum Yeri

Kırşehir / 15.06.1986

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015