Prof. Dr. ASLIHAN GÜNEL

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KİMYA BÖLÜMÜ
BİYOKİMYA ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

SİNİR BİLİMİ (DR)

2021 -

Doktora

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

SİNİR BİLİMLERİ (DR)

2020 -

Doktora

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BİYOKİMYA (DR)

1996 - 2002

TEZ: 6-hidroksi dopamin ile Parkinson oluşturulmuş sıçan beyinlerinden aromatik-L-amino asit dekarboksilaz (EC 4.1.1.28) enziminin izolasyonu ve enzimin iki boyutlu elektroforez ile incelenmesi

Yüksek Lisans

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BİYOKİMYA (YL) (TEZLİ)

1994 - 1996

TEZ: Kırmızı pancarın çözünür proteinlerinin ayrıştırılması ve saflaştırılması: III-o/o 60-65 amonyum sülfat doygunluğunda çöktürülmüş fraksiyon proteinleri

Lisans

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KİMYA BÖLÜMÜ

1990 - 1994

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Profesör Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2021-
 • Doçent Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2014-2021
 • Yardımcı Doçent Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2009-2014
 • Yardımcı Doçent Sinop Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2007-2009
 • Yardımcı Doçent Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sinop Fen-Edebiyat Fakültesi, 2005-2007

Verdiği Dersler

 • Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Yüksek Lisans, 2020-2021
 • İleri Biyokimya 2 Yüksek Lisans, 2020-2021
 • İleri Biyokimya 1 Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Biyokimya II Lisans, 2016-2017
 • Biyokimya I Lisans, 2016-2017
 • Proteomik ve Uygulamaları Yüksek Lisans, 2015-2016
 • İleri Biyokimya I Yüksek Lisans, 2015-2016
 • İleri Biyokimya 1 II Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Proteomik ve Uygulamaları Yüksek Lisans, 2014-2015
 • İleri Biyokimya I Yüksek Lisans, 2014-2015
 • BİYOKİMYA LAB Lisans, 2014-2015
 • Enzim Teknolojileri Lisans, 2014-2015
 • Biyokimya (Sağlık YO) Lisans, 2013-2014
 • İleri Biyokimya I Yüksek Lisans, 2013-2014
 • metabolizma Yüksek Lisans, 2013-2014
 • İleri Biyokimya 1 II Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Biyokimya Lab Lisans, 2012-2013
 • Biyokimya 2 Lisans, 2011-2012
 • BİYOKİMYA I Lisans, 2011-2012

Akademik / İdari Görevler

 • Anabilim Dalı Başkanı Ahi Evran Üniversitesi, , 2017 -
 • Bölüm Başkan Yardımcısı Ahi Evran Üniversitesi, , 2017 - 2019
 • Bölüm Başkanı Sinop Üniversitesi, , 2007 - 2009

Üniversite Dışı Deneyim

 • Post-Doc Agriculture And Agrifood Canada, 2011 - 2011
 • Visiting Scientist University Of California, Davis, 2002 - 2003

Makaleler

1. A versatile study of novel A3B-type unsymmetric zinc(II) phthalocyanines containing thiazolidin-4-one: Their, carbonic anhydrase I, II isoenzymes, and xanthine oxidase inhibitors evaluation

Karakılıç Emel, Alım Zuhal, Günel Aslıhan, Baran Arif, Yayın Yer: Journal Of Molecular Structure, 2022

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


2. Bayesian Network as a Decision Tool for Predicting ALS Disease

Karaboğa Hasan Aykut, Günel Aslıhan, Vural Korkut Şenay, Demir İbrahim, Çelik Reşit, Yayın Yer: Brain Sciences, 2021

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


3. Bitki Proteomik Çalışmalarında Kullanılan Yaklaşımlar ve Uygulama Yöntemleri

Günel Aslıhan,Hasançebi Semra,Yalçın Talat,Emir Mahmut,Demirci Yahya Emin,Dinç Melike,Güray Melda Zeynep, Yayın Yer: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale


4. Synthesis and Antibacterial Activity of New Chiral Aminoalcohol and Benzimidazole Hybrids

Çiçek İlknur,Tunç Turgay,Öğütcü Hatice,Abdurrahmanoğlu Suzan,Günel Aslıhan,Demirel Nadir, Yayın Yer: Chemistryselect, 2020

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


5. Three New Copper (II) Complexes with CHIRAL SCHIFF BASES: Synthesis, Characterization, DNA Binding and DNA-Cleavage Studies

Tunç Turgay,Demirel Nadir,Emir Mahmut,Günel Aslıhan,Kadıoğlu Rıfkı,Karacan Nurcan, Yayın Yer: J.Chem.Soc.Pak, 2019

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


6. DNA binding and cleavage activity of three new copper (II) complexes of chiral N-salicyl-β-amino alcohol Schiff bases

Tunç Turgay,Demirel Nadir,Emir Mahmut,Günel Aslıhan,Çolak Mehmet,Karacan Nurcan, Yayın Yer: Journal Of The Mexican Chemical Society, 2018

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


7. DNA-binding, enzyme inhibition, and photochemical properties of chalcone-containing metallophthalocyanine compounds

Özen Furkan,Günel Aslıhan,Baran Arif, Yayın Yer: Bioorganic Chemistry, 2018

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


8. Sub-cellular proteomics for deep understanding

Günel Aslıhan, Yayın Yer: Journal Of Systems Biology And Proteome Reseaerch, 2018

Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


9. GENETIC STRUCTURE OF POWDERY MILDEW DISEASE PATHOGEN BLUMERIA GRAMINIS F. SP HORDEI IN THE BARLEY FIELDS OF CUKUROVA IN TURKEY

Zeybek Ahmet,Khan Mohd Kamran,Pandey Anamıka,Günel Aslıhan,Erdoğan Oktay,Akkaya Mahinur, Yayın Yer: Fresenıus Envıronmental Bulletın, 2017

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


10. Proteome profiling of the compatible interaction between wheat and stripe rust

Yahya Emin Demirci,İnan Cihan,Günel Aslıhan,Baykal Ahmet Tarık,Maytalman Dilara,Mert Zafer,Arda Emine Şeküre Nazlı,Vural Korkut Şenay,Hasançebi Semra, Yayın Yer: European Journal Of Plant Pathology, 2016

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


11. The proteome of monoclonal antibody purified haustoria from Puccinia triticina Race 1

Chrıstof Rampıtsch,Günel Aslıhan,Eva Beımcık,Wayne Mauthe, Yayın Yer: Proteomıcs, 2015

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


12. Proteomic analysis of early responsive resistance proteins of wheat Triticum aestivum to yellow rust Puccinia striiformis f sp tritici using ProteomeLab PF2D

Maytalman Dilara,Mert Zafer,Ahmet, Tarık Baykal,İnan Cihan,Günel Aslıhan,Hasançebi Semra, Yayın Yer: Plantomıcs Journal, 2013

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


13. El Asbahi A Özgazi N Akkaya M S Identification of differentiallyexpressed proteins in wheat after benzothiadiazole treatment

Günel Aslıhan,Adnan Elasbahı,Neşe Özgazi,Akkaya Mahinur, Yayın Yer: Journal Of Plant Diseases And Protection, 2012

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


14. Synthesis and biological evaluation of optically active conjugated and lactone derivatives

Melis Şardan,Sezer Serdar,Günel Aslıhan,Akkaya Mahinur,Tanyeli Cihangir, Yayın Yer: Bıoorganıc &Amp; Medıcınal Chemıstry Letters, 2011

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


15. Changes in intracellular protein expression in cortex thalamus and hippocampus in a genetic rat model of absence epilepsy

Danış Özkan,Demir Serap,Günel Aslıhan,Gülhan Rezzan,Gülçebi İdriz Oğlu Medine,Onat Filiz,Ogan Ayşe, Yayın Yer: Braın Research Bulletın, 2011

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


16. Stereoselective synthesis of deoxycarbaheptopyranose derivatives 5a carba 6 deoxy DL galacto heptopyranose and 5a carba 6 deoxy DL gulo heptopyranose

Kishali Nurhan, Horasan,Doğan Şengül Dilem,Şahin Ertan,Günel Aslıhan,Kara Yunus,Balcı Metin, Yayın Yer: Tetrahedron, 2011

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


17. Synthesis Of Bicyclo 2 2 2 OCTANE 2 3 5 6 7 8 Hexols Bishomoinositols New Glycosidase Inhibitors

Baran Arif,Günel Aslıhan,Balcı Metin, Yayın Yer: Journal Of Organıc Chemıstry, 2008

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


18. Alterations in the kinetic activity of aromatic L aminoacid decarboxylase and preliminary 2 DE investigation of the brains in the 6 OHDA induced Parkinson s disease model of rat

Günel Aslıhan,Gülhan Rezzan,Onat Filiz,Ogan Ayşe, Yayın Yer: Marmara Medıcal Journal, 2003

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


19. Purification of soluble proteins of red beet juice precipitated by seventy percent sulphate saturation. I-Identification of fraction II protein

Ogan Ayşe,Günel Aslıhan,Gencer Ozlem,Engınun Mıne, Yayın Yer: Chımıca Acta Turcıca, 1996

Ulusal Hakemli GOOGLE SCHOLAR Özgün Makale


Bildiriler

1. Pyrenophora teres f maculata Fungus Misel Proteom Haritalaması

Emir Mahmut,Merve Geçerer,Şükrü Meral,Çelik Oğuz Arzu,Chrıstof Rampıtsch,Karakaya Aziz,Günel Aslıhan, Yayın Yeri: 27. ULUSAL KİMYA KONGRESİ, 28.08.2015

Ulusal Özet bildiri


2. Buğday Kahverengi Pas Hastalığında PAMPlar

Günel Aslıhan,Merve Geçerer,Emir Mahmut,Chrıstof Rampıtsch,Şükrü Meral, Yayın Yeri: 27. ULUSAL KİMYA KONGRESİ, 28.08.2015

Ulusal Özet bildiri


3. Hemibiyotrof Fungus Pyrenophorateres F. maculata Proteom Profilİ

Günel Aslıhan,Emir Mahmut,Çelik Oğuz Arzu,Rampıtsch Chrıstof,Karakaya Aziz, Yayın Yeri: TUPA 2017, 25.12.2017

Ulusal Özet bildiri


4. Comparative View on Two Pyrenophora teres f.maculata Isolates via Proteome Profiling Identifies Small Secreted Effector Candidates

Günel Aslıhan,Andaç Ayşe,Özketen Ahmet Çağlar,Emir Mahmut,Meral Şükrü,Çelik Oğuz Arzu,Rampitsch Christof,Karakaya Aziz, Yayın Yeri: 3RD INPPO2018, 12.09.2018

Uluslararası Özet bildiri


5. Comparative View on Two Pyrenophora teres f.maculata Isolates via Proteome Profiling Identifies Small Secreted Effector Candidates

Günel Aslıhan,Andaç Ayşe,Özketen Ahmet Çağlar,Emir Mahmut,Meral Şükrü,Çelik Oğuz Arzu,Rampitsch Christof,Karakaya Aziz, Yayın Yeri: 3RD INPPO2018, 12.09.2018

Uluslararası Özet bildiri


6. Comparative View on Two Pyrenophora teres f. maculata Races via Proteome Profiling Identifies Small Secreted Effector Candidates

Günel Aslıhan,Andaç A,Özketen Ac,Emir M,Meral Ş,Çelik Oğuz Arzu,Rampitsch C,Karakaya Aziz, Yayın Yeri: 3rd INPPO World Congress, 12.09.2018

Uluslararası Özet bildiri


7. N-glycosylation Profiling of Pyrenophora teres f. maculata

Günel Aslıhan,Kayılı Hacı Mehmet,Emir Mahmut,Salih Bekir,Çelik Oğuz Arzu,Karakaya Aziz, Yayın Yeri: 1. International Molecular Plant Protection Congress, 12.04.2019

Uluslararası Özet bildiri


8. PARKIN LEVEL IN PLASMA OF ALS PATIENTS

Günel Aslıhan, Vural Korkut Şenay, İdrisoğlu Halil Atilla, Çelik Reşit, Yayın Yeri: 32nd International Symposium on ALS/MND, 11.12.2021

Uluslararası Özet bildiri


9. Macrophage Migrations İnhibitory Factor Levels as a Bıomarker in Symtomatıc ALS

Günel Aslıhan,İdrisoğlu Deniz,Özen Güneriye,İdrisoğlu Halil Atilla,Vural Korkut Şenay,Yurtsever Munise,Kurtulmuş Mücahit,Polat Nurkan, Yayın Yeri: The 27th International Symposium on ALS/MND took place in Dublin, Ireland from, 09.12.2016

Uluslararası Poster


10. DNA binding and cleavage studies of copper II complexes with Chiral Schiff bases

Günel Aslıhan,Tunç Turgay,Emir Mahmut,Demirel Nadir,Çolak Mehmet,Karacan Nurcan, Yayın Yeri: 2ND INTERNATIONAL CONGRESS ON THE WORLD OF TECHNOLOGY AND ADVANCED MATERIALS, 02.10.2016

Uluslararası Sözlü Bildiri


11. Proteome profile of Endoplasmic Reticulum of Pyrenophora teres f. maculata

Günel Aslıhan, Karakaya Aziz, Yalçın Talat, Rampitsch Christof, Ulukapı Merve, Çelik Oğuz Arzu, Yayın Yeri: 4th INPPO Virtual Conference 2021,

Ulusal Özet bildiri


Projeler

1. ”Düşük Patojenisiteye Sahip Pyrenophora teres f. maculata Fungusunun Sekretom Profillemesi ve Efektör adaylarının Belirlenmesi”FEF.B2.16.005

Arpada Ağ Benek Leke Hastalığı Nokta Formuna Neden Olan Pyrenophora Teres F. Maculata Fungusunun Düşük Patojenisiteye Sahip Olan E35 Suşunda Fungus Virülentliğinde Etkin Efektör Protein Adaylarının Belirlenmesi Gerçekleştirilmiştir.

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 25.03.2016 01.12.2017


2. Arpada Ağ Benek Leke Hastalığına Neden Olan Drechslera teres f maculata Fungusunun Proteom Haritalanması

Ağ Benek Leke Hastalığı Etmeni Drechslera Teres F Maculata Misel Proteomunun Haritalanması Amaçlanmıştır Pı4 7 Aralığında Olan 900 Adet Protein Harita Olarak Ortaya Konmuştur

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 19.08.2014 18.02.2016


3. tübitak 3001 proje no 114Z084

Arpada Ağ Benek Leke Hastalık Etmeni Pyrenophora Teres F Maculata Patojeninin Proteom Haritasının Aydınlatılması

Yürütücü TÜBİTAK PROJESİ 16.07.2014 30.05.2017


4. “Pyrenophora teres f. maculata Fungus İzolatlarının Endoplazmik Retikulum Proteom Profilinin Tanımlanması” Proje Yürütücüsü TUBITAK Proje No:116Z259. 2017-2020.

Arpada Ağ Benek Leke Hastalığı Nokta Formuna Neden Olan Patojen İzolatlarında Hem İlaç Hedeflerini Hem De Önemli Efektör Proteinlerin Salgılandığı Ve Bütün Protein Prosesinin Gerçekleştiği Endoplazmik Retikulum Organalinin Saflaştırılarak Proteom Profilin

Yürütücü TÜBİTAK PROJESİ 16.06.2017


5. Mezo Rasemik Ve Enantiyosaf Bisiklik Pseudo Şeker Bileşiklerinin Sentezi Amilaz Glukozidaz ß Glukozidaz Enzimlerine Karşi İnhibisyon Aktivasyon Kinetik Parametrelerinin İncelenmesi Ve Bunlarin Anti Fungal Özelliklerinin Belirlenmesi

Araştırmacı -Tübitak 1001 15.09.2015 15.09.2018


6. Arpada Ağ Benek Leke Hastalık Etmeni Pyrenophora Teres F. Maculata Patojeninin Proteom Haritasının Aydınlatılması

Yürütücü TÜBİTAK PROJESİ 15.07.2014 15.01.2017


7. Fen Edebiyat Fakültesi Kimya ve Biyoloji Biyokimya Laboratuvarlarının Eğitim Öğretim Alt Yapısını Geliştirme ve Modernleştirme

Biyokimya Araştırmaları Özelinde De Proteomiks Ve Genomiks Çalışmalarına Uygun Alt Yapının Oluşturulması

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 15.07.2012 14.07.2013


8. BUĞDAYDA KAHVERENGİ PAS LEAF RUST HASTALIĞINDA PAMPS İMMUNİTEDE ROL ALAN BİYOLOJİK MOLEKÜLERİN PROTEOMİKS YAKLAŞIMI İLE TANIMLANMASI

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 15.07.2012 14.07.2014


9. BAPKO Marmara üniv 97 FB 16

Kazein Fraksiyonlarının İmmünoblotting Tekniği İle Saptanması

Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ 11.09.1996 08.09.1997


10. BUĞDAYDA KAHVERENGİ PAS LEAF RUST HASTALIĞINDA PAMPS İMMUNİTEDE ROL ALAN BİYOLOJİK MOLEKÜLLERİ PROTEOMİKS YAKLAŞIMI İLE TANIMLANMASI

Proje Kapsamında Kahverengi Pas Hastalığına Neden Olan Puccinia Triticina Nın Bugdaya Enfeksiyonu Patojenin Canlı Halde Laboratuvarda Devamının Sağlanması İçin Bitki Büyütme Kabini Alt Yapısı Oluşturulmuş Bol Miktarda Pas Uretilmiş Ve Her Bir Biyolojik

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 08.10.2013 07.04.2015


11. M Ü BAPKO

6 Oh Dopamin İle Parkinson Oluşturulmuş Sıçan Beyinlerinden Aromatik L Amino Asit Dekarboksilaz Enziminin İzolasyonu Ve Enzimin İki Boyutlu Elektroforez İle İncelenmesi

Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ 07.04.1998 12.09.2002


12. Kimya Biyokimya Araştırmalarının Alt Yapısının Geliştirilmesi

Proteomiks Çalışmalarının Başarı İle Tamamlanmasını Sağlamak Yüksek Çözünürlük Ve Hassasiyete Sahip Jel Dökümantasyon Ve Proteom Analiz Software Leri Gerektirmektedir Ayni Zamanda Kütle Spektrometresine Belirlenen Spotların Enzimle Kesilerek Hazırlanması

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 05.05.2015 05.11.2015


13. ARPADA AĞ BENEK LEKE HASTALIĞINA NEDEN OLAN DRECHSLERA TERES F MACULATA FUNGUSUNUN SEKRETON PROFİLİ

Arpa Tahılında Büyük Ürün Kayıplarına Neden Olan Ve Bitkide Ağ Benek Leke Hastalığı Nokta Formu Hastalığı İle İle Sonuçlanan Hemibiyotrof Yaşam Döngüsüne Sahip Dechslera Teres F Maculata Fungusunun Salgıladığı Ve Büyük Kısmınınn Patojenisite İle İlgili

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 04.11.2015 18.06.2016


14. Plant Proteomic in Europe EUPP

Buğdayda Sari Pas Hastaliği Dayaniklilik Mekanizmasinin Yeni Nesil İki Boyutlu Sivi Kromatografi Sistemi Kullanilarak Proteom Düzeyinde İncelenmesi

Diğer (Uluslararası) 01.12.2009 01.01.2013


15. Tübitak SBAG 2976 104S511

No Lu Proteom Analizi İle Deneysel Epilepsi Modelinde Beyin Dokusu Proteinlerindeki Olası Değişikliklerin Saptanması

Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ 01.07.2005 01.07.2007


16. 1999 FEN 1 M Ü BAPKO

6 Oh Dopamin İle Parkinson Oluşturulmuş Sıçan Beyinlerinden Aromatik L Amino Asit Dekarboksilaz Enziminin İzolasyonu Ve Enzimin İki Boyutlu Elektroforez İle İncelenmesi

Araştırmacı DİĞER


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862804524

--%>