Dr. Öğr. Üyesi HASAN DİLEK

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2008 - 2013

TEZ: 2006 okul öncesi eğitim programının değerlendirilmesi

Yüksek Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2004 - 2007

TEZ: Farklı eğitim programlarına devam eden lise ıı. sınıf öğrencilerinin benlik saygısı ile anne-babalarının benlik saygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi

Lisans

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

BURDUR EĞİTİM FAKÜLTESİ

1997 - 2001

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

  • Yardımcı Doçent Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2015-
  • Öğretim Görevlisi Ahi Evran Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, 2010-

Akademik / İdari Görevler

  • Bölüm Başkanı Ahi Evran Üniversitesi, , 2015 - 2015
  • Anabilim Dalı Başkanı Ahi Evran Üniversitesi, , 2015 -

Üniversite Dışı Deneyim

  • Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı, 2001 - 2010

Makaleler

1. Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenlerinin Program Rehberliği Hakkındaki Görüşleri

Dilek Hasan, Duman Tayip, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


2. Preschool Children’s Science Motivation and Process Skills during Inquiry-Based STEM Activities

Dilek Hasan, Taşdemir Adem, Konca Ahmet Sami, Baltacı Serdal, Yayın Yer: Journal Of Education İn Science, Environment And Health, 2020

Uluslararası Hakemli ERİC Özgün Makale


3. TÜRKİYE’DEKİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI GÜNCELLEMESİ: ÖĞRETMENLERİN GÜNCELLEME HAKKINDAKİ İLK GÖRÜŞLERİ NELERDİR?

Dilek Hasan, Yayın Yer: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2018

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


Bildiriler

1. Turkish in-service teachers’ preferences about the content of early childhood science education

Dilek Hasan,Olgan Refika, Yayın Yeri: OMEP-World Assembly and International Conference, 24.06.2017

Uluslararası Özet bildiri


2. Türkiye deki Güncellenmiş Okul Öncesi Eğitim Programı 2013 ile Önceki 2006 Programın Karşılaştırılması

Dilek Hasan, Yayın Yeri: 25. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, 24.04.2016

Ulusal Özet bildiri


3. EFFECTS OF EARLY CHILDHOOD STEM ACTIVITIES TO THE CHILDREN S PROBLEM SOLVINGSKILLS

Dilek Hasan,Taşdemir Adem,Konca Ahmet Sami,Baltacı Serdal, Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY, 22.05.2016

Uluslararası Özet bildiri


4. STEM ACTIVITIES IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION THE CONCEPT OF FORCE

Taşdemir Adem,Dilek Hasan,Baltacı Serdal,Konca Ahmet Sami, Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY, 22.05.2016

Uluslararası Özet bildiri


5. Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Biyolojik Çeşitlilik ve Korunması Hakkındaki Görüşleri

Dilek Hasan,Olgan Refika, Yayın Yeri: Vth International Early Childhood education Congress, 21.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


6. Temel Boyutlarıyla Okul Öncesi Eğitim Programı

Dilek Hasan,Duman Tayip, Yayın Yeri: V th International Early Childhood Education Congress, 21.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


7. The early childhood curriculum revision in Turkey: How teachers perceive the changes in the revised curriculum

Dilek Hasan, Yayın Yeri: IV th International Eurasian Educational Research Congress, 14.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


8. Okul öncesi dönem çocuklarının ağız diş sağlığı ve beslenme hakkındaki görüşlerinin incelenmesi

Dilek Hasan,Saçkes Mesut,Kılıçaslan Ebru, Yayın Yeri: 4. ULUSLARARASI OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ KNOGRESİ, 05.09.2015

Uluslararası Özet bildiri


9. Ailelerin Okul Öncesi Fen Eğitimi İçeriğine İlişkin Görüşleri

Dilek Hasan,Olgan Refika, Yayın Yeri: III rd INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 03.06.2016

Uluslararası Özet bildiri


10. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PAYDAŞLARININ REHBERLİK HİZMETLERİYLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERİ

Dilek Hasan, Talu Ertuğrul, Yayın Yeri: 6. ULUSLARARASI OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ KONGRESİ,

Uluslararası Özet bildiri


11. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMLARININ GEREKLİLİKLERİ AÇISINDAN HAZIR PLANLARIN İNCELENMESİ

Dilek Hasan, Yayın Yeri: 13. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu,

Uluslararası Tam metin bildiri


Projeler

1. Okul Öncesi Dönemde FETEMM Eğitimi

Bu Proje Okul Öncesi Dönemde Fetemm Fen Teknoloji Matematik Ve Mühendislik Etkinliklerinin Uygulanmasını Ve Sonuçlarını Detaylı Bir Şekilde İncelemeyi Amaçlamaktadır Proje Kapsamında Hazırlanan Program Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden 5 6 Yaş

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 11.04.2016 22.12.2017


2. Nonformal and informal strategies and methods for improve the competencies of home caregivers for ante preschool children PARENTS SCHOOL Okul öncesi Çocuklara Evde Bakım Sağlayan Yetişkinlerin Yetkinliklerini Artırmaya Yönelik Formal ve İnformal Strateji

Okul Öncesi Çocuklara Evde Bakım Sağlayan Özellikle Dezavantajlı Durumdaki Yetişkinlerin Yetkinliklerini Artırmaya Yönelik Formal Ve İnformal Strateji Ve Yöntemlerin Kazandırılması

Araştırmacı Avrupa Birliği 01.09.2015 31.08.2017


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862805201

--%>