Prof. Dr. ZAFER KUŞ

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ (DR)

2009 - 2012

TEZ: İlköğretim öğrencilerinin demokrasi algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Yüksek Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

2004 - 2006

TEZ: İlköğretim 7. sınıf sosyal bilgiler dersi Karadeniz bölgesi ve İç Anadolu bölgesi konularının bilgisayar destekli öğretiminin öğrencilerin akademik başarısına etkisinin değerlendirilmesi

Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ PR.

1998 - 2002

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Profesör Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2021-2021
 • Doçent Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2015-
 • Yardımcı Doçent Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2013-2015
 • Araştırma Görevlisi Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2009-2013

Verdiği Dersler

 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve ETik Doktora, 2021-2022
 • Karma Yöntemler Doktora, 2021-2022
 • Spss Uygulamaları Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Nitel Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans, 2020-2021
 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Sosyal Bilgilerde Program Değerlendirme ve Program Geliştirme Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Öğretmenlik Uygulaması Lisans, 2013-2014
 • Sosyal Bilgiler Öğretimi Lisans, 2013-2014

Üniversite Dışı Deneyim

 • Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı-Cumhuriyet İlköğretim Okulu (Kırşehir-Merkez), 2005 - 2008
 • Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı- Karahıdır İlköğretim Okulu, 2002 - 2005

Makaleler

1. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Demokrasiye Yönelik İnançları ve Sınıf İçi Uygulamaları

Kuş Zafer, Yakar Hamza, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


2. Meşrutiyetten Cumhuriyete Vatandaşlık Öğretim Programlarında Kimlik İnşası

Ozan Hüseyin, Kuş Zafer, Yayın Yer: Eğitim Ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 2021

Uluslararası Hakemli Türk Eğitim Indeksi Özgün Makale


3. GEOGRAPHY AND IDENTITY: AN ANALYSIS OF GEOGRAPHY CURRICULA IN TURKEY

Kuş Zafer, Mert Hilal, Yayın Yer: Romanian Review Of Geographical Education, 2021

Uluslararası Hakemli Eric Özgün Makale


4. Covid-19 Salgını Süresince Eğitimde Fırsat Eşit(siz)liği: Öğretmen ve Ebeveyn Görüşleri

Kuş Zafer, Mert Hilal, Boyraz Fatoş, Yayın Yer: Eğitim Teknolojisi Kuram Ve Uygulama, 2021

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


5. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri

Kuş Zafer, Aksu Aysun, Yayın Yer: Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Dergisi, 2020

Uluslararası Hakemli diğer Özgün Makale


6. Social Studies Teachers’ Democratic Mission: Conflicts And Resolutions In Refugee Students’ Adaptation.

Kuş Zafer, Önger Seda, Yayın Yer: Italian Journal Of Sociology Of Education, 2020

Uluslararası Hakemli Educational Research Abstract Online Özgün Makale


7. Social Studies Teachers’ Opinions and Practices Regarding Teaching Controversial Issues

Kuş Zafer,Öztürk Durdane, Yayın Yer: Australian Journal Of Teacher Education, 2019

Uluslararası Hakemli ERIC Özgün Makale


8. Analysis of Digital Citizenship Subject Contents of Secondary Education Curricula

Başarmak Uğur,Yakar Hamza,Güneş Erhan,Kuş Zafer, Yayın Yer: Turkish Online Journal Of Qualitative Inquiry, 2019

Uluslararası Hakemli DİĞER Özgün Makale


9. 100 YILDA NE DEĞİŞTİ? YENİ MALUMAT-I MEDENİYE VE GÜNÜMÜZ VATANDAŞLIK EĞİTİMİ DERS KİTABININ KARŞILAŞTIRILMAS

Kuş Zafer,Arık Büşra,Altınok Büşra Nur,İridağ Aykut, Yayın Yer: Turkish History Education Journal, 2018

Uluslararası Hakemli Uluslararası Özgün Makale


10. BİR MEDYA OKURYAZARLIĞI ÇALIŞMASI: ULUSAL BASINDA KADININ YERİ

Karatekin Kadir,Topçu Ersin,Kuş Zafer, Yayın Yer: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018

Uluslararası Hakemli uluslararası Özgün Makale


11. Gençlere Yönelik Dijital Vatandaşlık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Kuş Zafer,Güneş Erhan,Başarmak Uğur,Yakar Hamza, Yayın Yer: Journal Of Computer And Education Research, 2017

Ulusal Hakemli DRJI Özgün Makale


12. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Hakkında İnançları.

Kuş Zafer,Aksu Aysun, Yayın Yer: Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2017

Uluslararası Hakemli ULAKBİM Özgün Makale


13. Türkiye’de Demokrasi Eğitimi Alanında Yapılan Araştırmalarda Eğilim: Bir İçerik Analizi Çalışması

Kuş Zafer,Yakar Hamza, Yayın Yer: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Aüebed), 2017

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


14. Political Education in Social Studies Classrooms

Kuş Zafer,Tarhan Özge, Yayın Yer: Journal Of Theory And Practice İn Education, 2016

Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale


15. When the child gets in the news A case study on the national written media in Turkey

Kuş Zafer,Karatekin Kadir,Öztürk Durdane,Elvan Özlem, Yayın Yer: Educational Media International, 2016

Uluslararası Hakemli ERIC Özgün Makale


16. ÖĞRENCİLERİN ÇİZDİKLERİ RESİMLERDE SOSYAL BİLGİLER KAVRAMI NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Kuş Zafer, Yayın Yer: Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2015

Uluslararası Hakemli ISI Bilirkişi Raporu vb.


17. Küresel Eğitim Çerçevesinde Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi

Kuş Zafer, Yayın Yer: Journal Of Social Studies Education Research, 2015

Uluslararası Hakemli ulakbim Bilirkişi Raporu vb.


18. 21 Yüzyıl Vatandaşlarının Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitiminin Geleceği

Kuş Zafer, Yayın Yer: Internatıonal Journal Of Eurasıa Socıal Scıences, 2015

Uluslararası Hakemli ULAKBİM Bilirkişi Raporu vb.


19. University students attitudes towards norm referenced grading some implications for pre service teacher training

Kuş Zafer, Yayın Yer: Educational Research For Policy And Practice, 2015

Uluslararası Hakemli ERIC Bilirkişi Raporu vb.


20. Teacher allocation policies and the unequal distribution of teachers across regions in Turkey

Kuş Zafer, Yayın Yer: Educational Research For Policy And Practice, 2015

Uluslararası Hakemli ERIC Bilirkişi Raporu vb.


21. Science and Social Studies Teachers Beliefs and Practices about Teaching Controversial Issues Certain Comparisons

Kuş Zafer, Yayın Yer: Journal Of Social Science Education, 2015

Uluslararası Hakemli scopus Özgün Makale


22. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Kuş Zafer, Yayın Yer: Yyü Eğitim Fakültesi Dergisi, 2015

Ulusal Hakemli ulakbim Bilirkişi Raporu vb.


23. The Value Preferences of the Parents in Turkey towards Their Children

Kuş Zafer,Merey Zihni,Karatekin Kadir, Yayın Yer: Journal Of Social Science Education, 2015

Uluslararası Hakemli SCOPUS Özgün Makale


24. Citizenship Preferences of Turkish Parents Regarding Their Children

Kuş Zafer, Öztürk Durdane, Elvan Özlem, Yayın Yer: Online Journal Of Peace Education And Social Justice, 2014

Uluslararası Hakemli ebsco Özgün Makale


25. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarının Çözümünde Sosyal Katılımları

Karatekin Kadir, Kuş Zafer, Merey Zihni, Yayın Yer: İlköğretim Online, 2014

Ulusal Hakemli scopus Özgün Makale


26. İlköğretim 100 Temel Eserde Çocuk Hakları

Türkyılmaz Mustafa,Kuş Zafer, Yayın Yer: Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 2014

Uluslararası Hakemli ebsco Özgün Makale


27. Democratic Environments Offered to Children at School in the Family and Society The Case of Turkey

Kuş Zafer, Yayın Yer: Educational Research For Policy And Practice, 2014

Uluslararası Hakemli Eric, Australian Education Index, Özgün Makale


28. Perceptions of Democracy of Primary School Students

Kuş Zafer,Çetin Turhan, Yayın Yer: Educational Sciences: Theory & Practice, 2014

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


29. What Kind of Citizen? An Analysis of the Social Studies Curriculum in Turkey

Kuş Zafer, Yayın Yer: Citizenship, Social And Economics Education, 2014

Uluslararası Hakemli British Education Index Özgün Makale


30. İlköğretim 4 ve 5 Sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan değerler

Kuş Zafer,Merey Zihni,Karatekin Kadir, Yayın Yer: Değerler Eğitimi Dergisi, 2013

Ulusal Hakemli a Özgün Makale


31. Elementary School Students Views On Domestıc Democracy

Karatekin Kadir, Kuş Zafer, Merey Zihni, Yayın Yer: Journal Of Theory And Practice In Education, 2013

Uluslararası Hakemli Eric Özgün Makale


32. Öğretmen Adayları Ve Öğretmenlerin Demokratik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Karatekin Kadir, Merey Zihni, Kuş Zafer, Yayın Yer: Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013

Ulusal Hakemli ISI (THOMSON REUTERS MASTER JOURNAL LIST) Özgün Makale


33. İlköğretim Öğrencilerinin Demokratik Ülke Algıları

Kuş Zafer, Çetin Turhan, Yayın Yer: Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2012

Uluslararası Hakemli google academic Özgün Makale


34. The vision of human rights education within the frame of the recommendations the united national and Council of Europe

Merey Zihni, Karatekin Kadir, Kuş Zafer, Yayın Yer: Energy Education Science And Technology Part B: Social And Educational Studies, 2012

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


35. Geleceğin vatandaşları Gençler ulusal ve küresel problemleri nasıl algılamaktadırlar

Kuş Zafer, Karatekin Kadir, Merey Zihni, Yayın Yer: Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2012

Ulusal Hakemli a Özgün Makale


36. İlköğreitm Öğrencilerinin İletşim Becerilerinin Çeşitl Değişkenler Açısından İncelenemsi

Karatekin Kadir,Sönmez Ömer Faruk,Kuş Zafer, Yayın Yer: Turkish Studies, 2012

Uluslararası Hakemli ulakbim Özgün Makale


37. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının İnsan Hakları Eğitimine Yönelik Tutumları

Karatekin Kadir,Merey Zihni,Sönmez Ömer Faruk,Kuş Zafer, Yayın Yer: Turkish Studies, 2012

Uluslararası Hakemli ebsco Özgün Makale


38. Social Studies Candidate Teachers Attitudes Towards Human Rights Education

Karatekin Kadir,Merey Zihni,Sönmez Ömer Faruk,Kuş Zafer, Yayın Yer: Journal Of Turkish Studies, 2012

Uluslararası Hakemli ULAKBİM, EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons Özgün Makale


39. Türkiye ve ABD İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının Değerler Eğitimi Açısından Karşılaştırılması

Merey Zihni,Kuş Zafer,Karatekin Kadir, Yayın Yer: Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, Kuyeb, 2012

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


40. İlköğretimde vatandaşlık eğitimi karşılaştırmalı kuramsal bir çalışma

Merey Zihni,Kuş Zafer,Karatekin Kadir, Yayın Yer: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012

Ulusal Hakemli ISI WEB OF SCIENCE TÜBİTAK-ULAKBİM EBSCOhost ASOS TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ (TEİ) Özgün Makale


41. Investigation of Primary School Students Communication Skills

Karatekin Kadir,Sönmez Ömer Faruk,Kuş Zafer, Yayın Yer: Journal Of Turkish Studies, 2012

Uluslararası Hakemli EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons Özgün Makale


42. Yenilenen İlköğretim Programı ile İlgili Ulusal Gazetelerde Yayınlanan Haberlerin içerik Analizi

Taşdemir Adem,Kuş Zafer, Yayın Yer: Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, Kuyeb, 2011

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


43. Sınıf ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin gezi gözlem yöntemine ilişkin görüşleri

Çetin Turhan,Kuş Zafer,Karatekin Kadir, Yayın Yer: Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2011

Ulusal Hakemli Asos Index Özgün Makale


44. Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Öğrenme Stratejileri

Çelikkaya Tekin,Kuş Zafer, Yayın Yer: Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011

Ulusal Hakemli Asos İndeks Özgün Makale


45. Sosyal Bilgiler ve Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okuma Durumları İlgi Alışkanlık ve Okuma Stratejilerini Kullanım Düzeyleri

Türkyılmaz Mustafa,Kuş Zafer, Yayın Yer: Türk Kütüphaneciliği, 2010

Ulusal Hakemli Türkiye Makaleler Bibliyografyası", "Library, Information Science and Technology Abstracts (LISTA)" Özgün Makale


46. İlköğretim öğrencilerinin demokrasi algıları

Karatekin Kadir, Kuş Zafer, Sönmez Ömer Faruk, Yayın Yer: E-Journal Of New World Sciences Academy Education Sciences, 2010

Uluslararası Hakemli ebsco Özgün Makale


47. Etkili Bir Sosyal Bilgiler Öğretimi İçin Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Beklentileri

Kuş Zafer,Çelikkaya Tekin, Yayın Yer: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010

Ulusal Hakemli Asos Index Özgün Makale


48. Çoklu zeka kuramına göre hazırlanmış öğretim etkinliklerinin uygulanması ile ilgili öğretmenlerin düşünceleri ve karşılaşılan sorunlar

Karatekin Kadir, Sönmez Ömer Faruk, Kuş Zafer, Yayın Yer: Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2010

Ulusal Hakemli ÜBİTAK ULAKBİM Index Özgün Makale


49. Öğretmenlerin Okul Kalitesini Algılamalarındaki Farklılıklar

Türkyılmaz Mustafa, Kuş Zafer, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010

Ulusal Hakemli EBSCOhost Özgün Makale


50. Sosyal bilgiler öğretiminde karikatür kullanımının öğrencilerin akademik başarısına etkisi

Aksoy Bülent, Karatekin Kadir, Kuş Zafer, Sönmez Ömer Faruk, Yayın Yer: E-Journal Of New World Sciences Academy Education Sciences, 2010

Uluslararası Hakemli ebsco Özgün Makale


51. Öğrencilerin okul ortamında kurallara uygun davranma yeterliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Kuş Zafer,Karatekin Kadir, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009

Ulusal Hakemli EBSCOhost Özgün Makale


52. İş birliğine dayalı öğrenmenin sosyal bilgiler dersinde akademik başarı üzerine etkisi

Kuş Zafer,Karatekin Kadir, Yayın Yer: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009

Ulusal Hakemli Index Copernicus Özgün Makale


53. Sosyal Bilgiler Dersinde Öğretmenlerin Kullandığı Yöntemler

Çelikkaya Tekin,Kuş Zafer, Yayın Yer: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009

Ulusal Hakemli Index Copernicus Özgün Makale


Bildiriler

1. Higher Order Thinking Education In Social Studies Textbooks A Comparative Study

Merey Zihni, Kuş Zafer, Yayın Yeri: III. International Conference on Interdisciplinary Research in Education, 31.10.2014

Uluslararası Özet bildiri


2. Türkiye de Tartışmalı Konular ve Öğretimi Sosyal Bilgiler Ve Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Düşünceleri ve Uygulamaları

Kuş Zafer, Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Bilgiler Sempozyumu (USBES-III), 30.04.2014

Uluslararası Özet bildiri


3. Türkiye de Ebeveynlerin Öncelikli Olarak Yetiştirmek İstediği Vatandaş Profili

Kuş Zafer, Öztürk Durdane, Elvan Özlem, Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Bilgiler Sempozyumu (USBES-III), 30.04.2014

Uluslararası Özet bildiri


4. Teaching Controversial Issues in the Classroom: Experiences of Social Studies Teachers

Öztürk Durdane,Kuş Zafer, Yayın Yeri: 6th International Humanities and Social Sciences Conference, 29.01.2017

Uluslararası Özet bildiri


5. Teaching Controversial Issues in the Classroom: Views of Social Studies Teachers

Öztürk Durdane,Kuş Zafer, Yayın Yeri: 6th International Humanities and Social Sciences Conference, 29.01.2017

Uluslararası Özet bildiri


6. Türkiye ve ABD ilköğretim sosyal bilgiler ders programlarının değerler eğitimi açısından karşılaştırılması

Merey Zihni, Kuş Zafer, Karatekin Kadir, Yayın Yeri: Değerler Eğitimi Sempozyumu, 28.10.2011

Ulusal Özet bildiri


7. İlköğretim 4 ve 5 sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan değerler

Kuş Zafer, Merey Zihni, Karatekin Kadir, Yayın Yeri: Değerler Eğitimi Sempozyumu, 28.10.2011

Ulusal Özet bildiri


8. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin politik okuryazarlık becerisine yönelik görüşleri.

Kuş Zafer,Ozan Hüseyin,Adıyaman Murat, Yayın Yeri: 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi., 28.04.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


9. Sosyal bilgiler öğretiminde güncel konuların kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri.

Kuş Zafer,Büşra Doğu, Yayın Yeri: 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 28.04.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


10. Türkiye de ebeveynlerin çocuklarına öğretmeye çalıştığı ve okulda öğretilmesini istediği değerler

Kuş Zafer, Merey Zihni, Karatekin Kadir, Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Bilgiler Sempozyumu (USBES-II)., 28.04.2013

Uluslararası Özet bildiri


11. Gençlere Yönelik Dijital Vatandaşlık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

Kuş Zafer,Güneş Erhan,Başarmak Uğur,Yakar Hamza, Yayın Yeri: 11.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 26.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


12. 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde Sosyal Bilimlerin Yeri”

Kuş Zafer, Yayın Yeri: I. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyum”u, 25.11.2018

Uluslararası


13. Vatandaşlık Ve Vatandaşlık Eğitimi Hakkında Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin İnançları

Kuş Zafer,Aksu Aysun, Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Bilgiler Sempozyumu, 25.04.2016

Uluslararası Özet bildiri


14. Politik Konuların Öğretimi Sosyal Bilgiler Sınıflarından Yansımalar

Kuş Zafer,Tarhan Özge, Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Bilgiler Sempozyumu (USBES-IV), 25.04.2015

Uluslararası Özet bildiri


15. Çocuk Ne Zaman Haber Olur Ulusal Yazılı Basında Bir Durum Çalışması

Kuş Zafer,Karatekin Kadir,Elvan Özlem,Durdane Öztürk, Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Bilgiler Sempozyumu, 25.04.2015

Uluslararası Özet bildiri


16. Ulusal Basında Kadının Yeri KAdın Odaklı Haber Açısından Bir Değerlendirme

Karatekin Kadir,Topçu Ersin,Kuş Zafer, Yayın Yeri: Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı, 22.05.2016

Uluslararası Özet bildiri


17. İlköğretim öğrencilerinin demokrasi algıları

Karatekin Kadir, Kuş Zafer, Sönmez Ömer Faruk, Yayın Yeri: 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 22.05.2010

Ulusal Tam metin bildiri


18. 4 Sınıf Sosyal Bilgiler Programı nda Kullanılan Kavramların Öğrenci Düzeyine Uygunluğui

Civan Murak, Öktem G, Kuş Zafer, Yayın Yeri: 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 22.05.2010

Ulusal Tam metin bildiri


19. Sosyal bilgiler öğretiminde karikatür kullanımının öğrencilerin akademik başarısına etkisi

Aksoy Bülent, Karatekin Kadir, Kuş Zafer, Sönmez Ömer Faruk, Yayın Yeri: 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 22.05.2010

Ulusal Tam metin bildiri


20. Primary school students opinions about democracy in their family

Merey Zihni, Karatekin Kadir, Kuş Zafer, Kuş Zafer, Yayın Yeri: International Symposium on Social Studies Education, 22.04.2012

Uluslararası Özet bildiri


21. The vision of human rights education within the frame of the recommendations the United National and Council of Europe

Merey Zihni, Karatekin Kadir, Kuş Zafer, Kuş Zafer, Yayın Yeri: International Symposium on Social Studies Education, 22.04.2012

Uluslararası Özet bildiri


22. Social studies candidate teachers attitudes concerning human rights education the case of Turkey

Karatekin Kadir, Sönmez Ömer Faruk, Merey Zihni, Kuş Zafer, Yayın Yeri: International Symposium on Social Studies Education, 22.04.2012

Uluslararası Özet bildiri


23. Prospective teachers used in some concepts of citizenship teaching level understandin

Yörük N, Sönmez Ö F, Karatekin Kadir, Kuş Zafer, Yayın Yeri: CiCe 12th Annual Conference, 21.05.2010

Uluslararası Özet bildiri


24. Sosyal bilgiler öğretiminde dönüştürülebilir sembol pekiştireçlerin öğrencilerin akademik başarısına etkisi

Aksoy Bülent, Karatekin Kadir, Sönmez Ömer Faruk, Kuş Zafer, Yayın Yeri: Fen, Sosyal ve Çevre Eğitiminde Son Gelişmeler Sempozyumu, 20.10.2014

Ulusal Tam metin bildiri


25. Sosyal bilgiler programının uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşleri

Aksoy Bülent, Kuş Zafer, Karatekin Kadir, Sönmez Ömer Faruk, Yayın Yeri: Fen, Sosyal ve Çevre Eğitiminde Son Gelişmeler Sempozyumu, 20.10.2014

Ulusal Tam metin bildiri


26. Sosyal bilgiler 6 7 sınıf ders kitaplarının fiziksel yapı içerik dil ve anlatım yönünden değerlendirilmesi

Sönmez Ömer Faruk, Yeşiltaş Erkan, Kuş Zafer, Karatekin Kadir, Yayın Yeri: Fen, Sosyal Ve Çevre Eğitiminde Son Gelişmeler Sempozyumu, 20.10.2011

Ulusal Tam metin bildiri


27. Am I A Democratic Teacher? Social Studies Teachers’ Beliefs

Kuş Zafer,Yakar Hamza, Yayın Yeri: International Conference On Awareness, 18.11.2017

Uluslararası Özet bildiri


28. Social studies teachers’ beliefs and practices in classroom about democracy

Kuş Zafer,Yakar Hamza, Yayın Yeri: International Conference On Awareness, 18.11.2017

Uluslararası Özet bildiri


29. Uluslararası Göstergeler Demokrasimiz ve Eğitim

Kuş Zafer, Merey Zihni, Yayın Yeri: V. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 16.10.2011

Ulusal Tam metin bildiri


30. Ortaokul sosyal bilgiler ders kitaplarında çocuğun bilgi edinme ve zararlı yayınlardan korunma hakkı

Kuş Zafer, Yayın Yeri: I. Türkiye çocuk ve medya kongresi, 15.10.2011

Ulusal Tam metin bildiri


31. Nasıl bir vatandaş ? Görev ve sorumluluklarını bilen vatandaş: Erken Cumhuriyet Dönemi Vatandaşlık dersi öğretim programlarının analizi

Kuş Zafer,Ozan Hüseyin, Yayın Yeri: 8. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Kongresi., 09.11.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


32. Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin 4 Sınıflarda sosyal bilgiler derslerine girmesinin öğrencilerin akademik başarısına etkisi

Kuş Zafer, Civan Murat, Yayın Yeri: IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 09.10.2009

Ulusal Tam metin bildiri


33. Political Literacy Status of Pre Service Social Studies Teacher

Kuş Zafer, Yayın Yeri: 5th World Conference on Education Sciences, 08.02.2013

Uluslararası Tam metin bildiri


34. Participation Status of Primary School Students

Kuş Zafer, Yayın Yeri: 5th World Conference on Education Sciences, 08.02.2013

Uluslararası Tam metin bildiri


35. Okulda yaşam biçimi olarak demokrasi eğitimi

Kuş Zafer, Sönmez Ömer Faruk, Karatekin Kadir, Yayın Yeri: 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 07.10.2009

Ulusal Tam metin bildiri


36. İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler öğretimi açısından iletişim becerilerinin değerlendirilmesi

Sönmez Ömer Faruk, Karatekin Kadir, Kuş Sönmez, Yayın Yeri: 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 07.10.2009

Ulusal Tam metin bildiri


37. Citizenship education in elementary education a comparative study

Merey Zihni, Kuş Zafer, Karatekin Kadir, Yayın Yeri: 4th International Congress of Educational Research "Education for Active Ageing and active Citizenship, 07.05.2012

Uluslararası Özet bildiri


38. The factors that influence social studies pre service teachers social participation in the solution of environmental problems

Karatekin Kadir, Kuş Zafer, Merey Zihni, Yayın Yeri: 4th International Congress of Educational Research "Education for Active Ageing and active Citizenship, 07.05.2012

Uluslararası Özet bildiri


39. Citizens of the future how young people perceive local national and global problems

Kuş Zafer, Karatekin Kadir, Merey Zihni, Yayın Yeri: 4th International Congress of Educational Research "Education for Active Ageing and active Citizenship, 07.05.2012

Uluslararası Özet bildiri


40. Tartışmalı konuların öğretimi sosyal bilgiler sınıflarından yansımalar

Öztürk Durdane,Kuş Zafer, Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Bilgiler Sempozyumu (USBES V)., 06.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


41. Türkiye’de Demokrasi Eğitimi Alanında Yapılan Araştırmalarda Eğilim: Bir İçerik Analizi Çalışması

Kuş Zafer,Yakar Hamza, Yayın Yeri: 6.Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES6), 06.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


42. The Use of Out Of School Learning Environments to CreateScientific Attitudes in Teacher Training Programs

Taşdemir Adem, Kartal Tezcan, Kuş Zafer, Yayın Yeri: 4th World Conference on Education Sciences, 05.02.2012

Uluslararası Tam metin bildiri


43. Out Of School Learning Environments in Values Education Science Centers and Museums

Taşdemir Adem, Kuş Zafer, Kartal Tezcan, Yayın Yeri: 4th World Conference on Education Sciences, 05.02.2012

Uluslararası Tam metin bildiri


44. Coğrafya, Kimlik ve Vatandaşlık: Coğrafya Öğretim Programları Üzerine Bir Analiz.

Kuş Zafer, Mert Hilal, Yayın Yeri: III. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi.,

Uluslararası Özet bildiri


Projeler

1. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Demokratik İnanç Sistemleri Ve Yapılandırmacı Sınıflarda Uygulamaları

Demokrasi, Sosyal Bilgiler, Öğretmen İnacı, Demokrasi Eğitimi.

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 23.06.2017 22.12.2017


2. Ulusal Basında Kadının Yeri Kadın Odaklı Habercilik Açısından Bir Değerlendirme

Kadın Hakları

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 02.01.2015 10.10.2016


3. Çocuk ne zaman haber olur Ulusal yazılı basında bir durum çalışması

Çocuk Hakları

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 01.01.2015 30.12.2015


4. İlköğretim öğrencilerinin demokrasi algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Demokrasi Eğitimi

Araştırmacı ARAŞTIRMA PROJESİ


5. Sosyal bilgiler derslerinde öğrencilerin kullandıkları öğrenme stratejilerinin betimlenmesi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Araştırmacı BAP


6. Okul Dışı Öğrenme Etkinliklerinin Fen Ve Teknoloji Okuryazarlığı Üzerine Etkileri

Eğitim

Araştırmacı BAP


7. Üniversite Okul İşbirliği Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının hazırladığı materyallerin ilköğretim sosyal bilgiler dersinde kullanılması

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Proje Koordinatör Yrd. BAP


8. Demokrasinin Gereği Olarak Katılım Katılım Gereği Olarak Eğitim Öğretmen Öğretmen Adayı Ve İlköğretim Öğrencileri İle Bir Eğitim Çalışması

Demokrasi Eğitimi

Proje Koordinatörü BAP


9. Finding Out Our Common Roots

Comenius 2 1

Eğitmen Avrupa Birliği


10. Traditional Values

Youth İn Action Programme

Araştırmacı Avrupa Birliği


11. FLARE Freedom Legality and Rights in Europe

Edom Legality And Rights

Araştırmacı Avrupa Birliği


12. Let s Discover Democracy in Different Countries

Democracy Youth Project 1 1

Proje Koordinatörü Avrupa Birliği


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862805125

--%>