Dr. Öğr. Üyesi ERTUĞRUL TALU

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Yüksek Lisans

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

KLİNİK PSİKOLOJİ (YL) (TEZSİZ)

2019 - 2020

Doktora

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ (DR)

2011 - 2015

TEZ: Annelerin özgeci suç korkusunu etkileyen faktörlerin incelenmesi

Yüksek Lisans

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM YÖNETİMİ VE PLANLAMASI (YL) (TEZLİ)

1990 - 1995

TEZ: Gecekondu bölgesinde yaşayan ailelerineğitimden beklenti düzeyleri

Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

1985 - 1988

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Doktor Öğretim Üyesi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2018-
 • Öğretim Görevlisi (Dr) Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2015-2017
 • Öğretim Görevlisi Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2006-2015

Verdiği Dersler

 • ÇOCUK VE ERGENLERDE DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI Yüksek Lisans, 2021-2022
 • YÜKSEK LİSANS ALAN UZMANLIK DERSİ Yüksek Lisans, 2021-2022
 • YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ Yüksek Lisans, 2021-2022
 • YÜKSEK LİSANS TEZİ Yüksek Lisans, 2021-2022
 • PROJEKTİF TEKNİKLER Yüksek Lisans, 2021-2022
 • GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I ( Bebeklik ve Çocukluk) Lisans, 2021-2022
 • OKULLARDA RUH SAĞLIĞI Lisans, 2021-2022
 • DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI 2 Lisans, 2021-2022
 • PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SEMİNERİ Lisans, 2021-2022
 • GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II (Ergenlik) Lisans, 2021-2022
 • BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMALARI 2 Lisans, 2021-2022
 • OKULLARDA PDR. UYGULAMALARI 2 Lisans, 2021-2022
 • DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI 1 Lisans, 2021-2022
 • YAŞAM DÖNEMLERİ VE UYUM SORUNLARI Lisans, 2021-2022
 • OKULLARDA PDR. UYGULAMALARI 1 Lisans, 2021-2022
 • BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMALARI 1 Lisans, 2021-2022
 • YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ Yüksek Lisans, 2020-2021
 • PROJEKTİF TEKNİKLER Yüksek Lisans, 2020-2021
 • YÜKSEK LİSANS TEZİ Yüksek Lisans, 2020-2021
 • YÜKSEK LİSANS ALAN UZMANLIK DERSİ Yüksek Lisans, 2020-2021
 • ÇOCUK VE ERGENLERDE DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI Yüksek Lisans, 2020-2021
 • GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I ( Bebeklik ve Çocukluk) Önlisans, 2020-2021
 • OKULLARDA RUH SAĞLIĞI Lisans, 2020-2021
 • DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI 2 Lisans, 2020-2021
 • PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE ALAN ÇALIŞMASI Lisans, 2020-2021
 • SINIF İÇİ REHBERLİK UYGULAMALARI Lisans, 2020-2021
 • GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II (Ergenlik) Lisans, 2020-2021
 • DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI 1 Lisans, 2020-2021
 • YETİŞKİNLİK VE YAŞLILIK PSİKOLOJİSİ Lisans, 2020-2021
 • PSİKOLOJİK TESTLER Lisans, 2020-2021
 • YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ Yüksek Lisans, 2019-2020
 • PROJEKTİF TEKNİKLER Yüksek Lisans, 2019-2020
 • YÜKSEK LİSANS ALAN UZMANLIK DERSİ Yüksek Lisans, 2019-2020
 • YÜKSEK LİSANS TEZİ Yüksek Lisans, 2019-2020
 • ÇOCUK VE ERGENLERDE DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI Yüksek Lisans, 2019-2020
 • GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I ( Bebeklik ve Çocukluk) Lisans, 2019-2020
 • OKULLARDA RUH SAĞLIĞI Lisans, 2019-2020
 • DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI Lisans, 2019-2020
 • PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE ALAN ÇALIŞMASI Lisans, 2019-2020
 • SINIF İÇİ REHBERLİK UYGULAMALARI Lisans, 2019-2020
 • GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II (Ergenlik) Lisans, 2019-2020
 • YETİŞKİNLİK VE YAŞLILIK PSİKOLOJİSİ Lisans, 2019-2020
 • PSİKOLOJİK TESTLER Lisans, 2019-2020
 • YÜKSEK LİSANS ALAN UZMANLIK DERSİ Yüksek Lisans, 2018-2019
 • YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ Yüksek Lisans, 2018-2019
 • PROJEKTİF TEKNİKLER Yüksek Lisans, 2018-2019
 • YÜKSEK LİSANS TEZİ Yüksek Lisans, 2018-2019
 • ÇOCUK VE ERGENLERDE DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Mesleki PDR Uygulaması Lisans, 2018-2019
 • EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Lisans, 2018-2019
 • GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II (Ergenlik) Lisans, 2018-2019
 • REHBERLİK Lisans, 2018-2019
 • YETİŞKİNLİK VE YAŞLILIK PSİKOLOJİSİ Lisans, 2018-2019
 • SINIF İÇİ REHBERLİK UYGULAMALARI Lisans, 2018-2019
 • PSİKOLOJİK TESTLER Lisans, 2018-2019
 • GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I ( Bebeklik ve Çocukluk) Lisans, 2018-2019

Makaleler

1. COVID-19 SALGINININ ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ AKADEMİK VE PSİKO-SOSYAL ETKİLERİ

Talu Ertuğrul, Gençtanırım Kurt Dilek, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2022

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


2. SYMBOLS OF FEAR IN THE STUDIES OF DRAWINGS BY POLISH AND TURKISH CHILDREN

Konieczn Ewelina Justyna, Talu Ertuğrul, Yayın Yer: Kultura İ Edukacja, 2021

Uluslararası Hakemli Erih Plus,Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH),ICI World of Journals Özgün Makale


3. ERGENLERİN, ERGENLİK DÖNEMİNE İLİŞKİN ALGILARINA METAFORİK BİR BAKIŞ

Talu Ertuğrul, Yayın Yer: International Journal Of Eurasia Social Sciences, 2021

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


4. ERGENLERDE BENMERKEZCİ DÜŞÜNCE YAPISININ RİSKLİ DAVRANIŞLARA ETKİSİ

Talu Ertuğrul, Gümüş Gökhan, Yayın Yer: Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli Asos Index, Google Scholar, COSMOS IF, i2or, Academic Keys, Journal Factor, DRJI, Türk Eğitim İndeksi, Scientific İndexing Services, CiteFactor, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), InfoBase Index, Index Copernicus, ResearchBib Özgün Makale


5. OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dilek Hasan, Talu Ertuğrul, Yayın Yer: Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi5 Sayı 2 Ekim 2021 S.384, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


6. ERGENLERDE AKRAN ZORBALIĞINI KONU ALAN ‘‘KLASS’’ ADLI FİLMİN EKOLOJİK SİSTEMLER KURAMI AÇISINDAN İNCELENMESİ

Talu Ertuğrul, Elmas İlknur Aycan, Yayın Yer: Gelişim Ve Psikoloji Dergisi, 2020

Uluslararası Hakemli Asos İndeks, İdealonline,EuroPub.SıS,Cite Factor Özgün Makale


7. ERGENLERDE AKRAN BASKISI VE RİSKLİ DAVRANIŞLAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Talu Ertuğrul, Gümüş Gökhan, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Aeüsbed), 2020

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


8. GELENEKSEL SOKAK OYUNLARININ ÇOCUK GELİŞİMİNE KATKILARININ "RAFADAN TAYFA" ÇİZGİ FİLMİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

Talu Ertuğrul, Yüzbaşıoğlu Fatih, Yayın Yer: Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli Index Copernicus, Index,COSMOS IF, i2or, Academic Keys, Journal Factor, DRJI, Türk Eğitim İndeksi, Scientific İndexing Services, CiteFactor, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), ResearchBib Özgün Makale


9. ERGENLERDE BEDEN İMAJI ALGISININ KİMLİK GELİŞİMİ SÜRECİNE ETKİSİ

Talu Ertuğrul, Yayın Yer: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


10. BİR OYUNDAN ÖTESİ: ``MAVİ BALİNA’’ (THE BLUE WHALE) ADLI OYUNUN SHNEIDMAN’IN ``İNTİHAR KÜPÜ’’ MODELİ BAĞLAMINDA ANALİZİ

Talu Ertuğrul, Yayın Yer: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


11. REFLECTIONS OF FEARS OF CHILDREN TO DRAWINGS

Talu Ertuğrul, Yayın Yer: European Journal Of Educational Research, 2019

Uluslararası Hakemli Scopus, Eric. Özgün Makale


12. HUZUR EVLERİNE İLİŞKİN TOPLUMSAL ALGI ÜZERİNE BİRİKİLEM: “BEYAZ MELEK” FİLMİ

Talu Ertuğrul, Yayın Yer: The Journal Of Academic Social Sciences, 2019

Uluslararası Hakemli İndex Copernıcus--OAJİ-DRJ-SOBIAD-Cite Fsctor-I Özgün Makale


13. ANNELERİN ÖZGECİ SUÇ KORKUSUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

Talu Ertuğrul, Avcı Neslihan, Yayın Yer: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


14. ÖZGECİ SUÇ KORKUSU ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Talu Ertuğrul,Avcı Neslihan, Yayın Yer: The Journal Of Academic Social Science Studies, 2019

Uluslararası Hakemli İndex Copernicus-MLA,,DRJI, CiteFactor, ESJI-Directory of Open Access Journal, GIGA,SOBİAD TEİ -,ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY RESOURCES),Base Biefeld Academic Search Engine,Europub Özgün Makale


15. ÖZGECİ SUÇ KORKUSU ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Talu Ertuğrul, Avcı Neslihan, Yayın Yer: The Journal Of Academic Social Science Studies, 2019

Uluslararası Hakemli Directory of Open Access Journal, EBSCO, GIGA German Institute of Global and Area Studies, SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini), ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY RESOURCES), Brill Linguistic Bibliography Online, CyberLeninka, Base Biefeld Academic Özgün Makale


16. METAPHORS TOWARDS ADOLESCENCE PERIOD IN THE EYES OF TEACHERS

Talu Ertuğrul, Yayın Yer: European Journal Of Education Studies, 2018

Uluslararası Hakemli Erih Plus, Doaji,Miar, Özgün Makale


Bildiriler

1. Meslek Yüksek Okullarında Okuyan Öğrencilerin Kaygı Düzeyleri Üzerine Bir Durum Çalışması

Talu Ertuğrul, Yayın Yeri: 1. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 29.05.2009

Uluslararası Özet bildiri


2. Üniversite Öğrencilerinin Suç Korkularını Etkileyen Faktörlerin Çeşitli DeğişkenlerAçısından İncelenmesi

Talu Ertuğrul, Yayın Yeri: 2. International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, 23.04.2017

Uluslararası Özet bildiri


3. İnternetin Ergenlerde İntihar Eğilimine Etkisinin “ İntihar Odası (Suicide Room)“Filmi Üzerinden İncelenmesi

Talu Ertuğrul, Yayın Yeri: 2. International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, 23.04.2017

Uluslararası Özet bildiri


4. Mevlana’nın Düşüncelerinin Varoluşçu Psikoloji Kavramlarıyla İncelenmesi

Talu Ertuğrul, Yayın Yeri: II. İnternationa Academic Reserch Congress, 21.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


5. Psikolojik danışman adaylarının yaşamda anlam arayışları ile depresyon düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Talu Ertuğrul,Baltacı Önder, Yayın Yeri: II. Internatıonal Academıc Research Congress, 21.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


6. Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının Yordanması

Gençtanırım Kurt Dilek,Baltacı Önder,Talu Ertuğrul, Yayın Yeri: IAC Dünya Konferansı, XII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 11.09.2013

Ulusal Özet bildiri


7. Huzur Evlerine İlişkin Toplumsal Algı Üzerine Bir İkilem: Beyaz Melek” Filmi

Talu Ertuğrul, Yayın Yeri: 1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2018), 11.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


8. Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişkilerinde Akılcı Olmayan İnançları İle Psikolojik Sağlamlıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Talu Ertuğrul, Yayın Yeri: VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 08.05.2016

Uluslararası Özet bildiri


9. PDR Öğrencilerinin Kamu Personeli Seçme Sınavı Kaygı Düzeyleri İle Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Talu Ertuğrul, Yayın Yeri: III. Internatıonal Eurasıan Educatıonal Research Congress., 03.06.2016

Uluslararası Özet bildiri


10. PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ GÖZÜNDEN OKUL REHBERLİK SERVİSLERİNDE SUNULAN HİZMETLER

Talu Ertuğrul, Yayın Yeri: III. INES Education and Social Science Congress ( ESS - 2018 ), 01.05.2018

Uluslararası Özet bildiri


11. İNTERNETTE ONLINE OYNANAN OYUNLARIN ÇOCUK RUH SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ; “MAVİ BALİNA” (BLUE WHALE)

Talu Ertuğrul, Yayın Yeri: III. INES Education and Social Science Congress ( ESS - 2018 ),

Uluslararası Özet bildiri


12. İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUKLUK ÇAĞI KORKULARININ RESİM ÇİZİMLERİNE YANSIMALARI

Talu Ertuğrul, Yayın Yeri: III. INES Education and Social Science Congress ( ESS - 2018 ),

Uluslararası Özet bildiri


13. Öğretmenlerin Gözünden Ergenlik Dönemine İlişkin Metaforlar

Talu Ertuğrul, Yayın Yeri: 1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2018),

Uluslararası Özet bildiri


14. ERGENLERDE PANDEMİ STRESİ İLE BAŞA ÇIKMA (BİR GRUPLA PSİKO-EĞİTİM PROGRAMI TASARIMI)

Yılmaz Hilal, Talu Ertuğrul, Yayın Yeri: III.ULUSLARARASI KAPADOKYA SOSYAL BİLİMLER ÖĞRENCİ KONGRESİ,

Uluslararası Özet bildiri


15. Okul Öncesi Eğitim Paydaşlarının Rehberlik Hizmetleriyle İlgili Değerlendirmeleri

Dilek Hasan, Talu Ertuğrul, Yayın Yeri: 6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi (6th International Early Childhood Education Congress),

Uluslararası Özet bildiri


16. GELENEKSEL SOKAK OYUNLARININ ÇOCUK GELİŞİMİNE OLAN KATKILARININ ‘’RAFADAN TAYFA’’ ÇİZGİ FİLMİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

Talu Ertuğrul, Yüzbaşıoğlu Fatih, Yayın Yeri: 1. ULUSLARARASI OYUN KONGRESİ -2019,

Uluslararası Özet bildiri


17. Psikolojik Danışman Adaylarının Kariyer Tercihleri

Talu Ertuğrul,Gençtanırım Kurt Dilek, Yayın Yeri: 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi,

Ulusal Özet bildiri


Projeler

Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862805160

--%>