Prof. Dr. ÖZLEM AFACAN

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ (DR)

2004 - 2008

TEZ: İlköğretim öğrencilerinin fen-teknoloji-toplum-çevre (FTTÇ) ilişkisini algılama düzeyleri ve bilimsel tutumlarının tespiti(Kırşehir ili örneği)

Yüksek Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

2002 - 2004

TEZ: Fen bilgisi öğretmen adaylarına fen teknoloji toplum dersinin etkisi ve öğretmen adaylarının derse karşı tutumları

Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

1998 - 2002

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

  • Profesör Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2019-
  • Doçent Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2014-2019
  • Doktor Öğretim Üyesi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2009-2014
  • Araştırma Görevlisi Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2002-2009

Akademik / İdari Görevler

  • Anabilim Dalı Başkanı Ahi Evran Üniversitesi, , 2014 - 2017

Makaleler

1. Investigation of Pre-Service Science Teachers’xx Behavior towards Sustainable Environmental Education

Afacan Özlem, Yayın Yer: International Electronic Journal Of Environmental Education, 2020

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


2. The Effect of Quantum Learning Model on Science Teacher Candidates’ Self-Efficacy and Communication Skills

Afacan Özlem,Gürel İpek, Yayın Yer: Journal Of Education And Training Studies, 2019

Uluslararası Hakemli ERIC Özgün Makale


3. Special education teachers’ self-efficacy beliefs toward science course

Ateş Yeşim Taktat, Ateş Hüseyin, Özbek Neslihan, Afacan Özlem, Yayın Yer: Science Education International, 2019

Uluslararası Hakemli ERIC Özgün Makale


4. Investigation of Social Media Addiction of High School Students

Afacan Özlem,Özbek Neslihan, Yayın Yer: International Journal Of Educational Methodology, 2019

Uluslararası Hakemli ERIC Özgün Makale


5. Application of “The Nature ofScience” Box Event Examples to Middle School 7th Grade Students

Şener Çanlı Demet,Afacan Özlem, Yayın Yer: International Journal Of Evaluation And Research İn Education, 2019

Uluslararası Hakemli ERIC Özgün Makale


6. Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Elementlerin İsimlerinin Doğrudan Öğretim Yöntemi Kullanılarak Öğretimi

Akman Yozgat Aslı,Özbek Neslihan,Afacan Özlem, Yayın Yer: Researcher:Social Science Studies, 2018

Uluslararası Hakemli Scientific Indexing Services Özgün Makale


7. “BOX” ACTIVITIES ABOUT TEACHING THENATURE OF SCIENCE FOR 7th GRADE MIDDLESCHOOL STUDENTS

Şener Çanlı Demet,Afacan Özlem, Yayın Yer: Natural Scıence Educatıon, 2018

Uluslararası Hakemli Copernicus indeks, ESJI Özgün Makale


8. Problems Encountered During the Scientific Research Process in Graduate Education: The Institute of Educational Sciences

Akyürek Erkan,Afacan Özlem, Yayın Yer: Higher Education Studies, 2018

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


9. Examining Turkish Pre-service Science Teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) Based on Demographic Variables

Kartal Tezcan,Afacan Özlem, Yayın Yer: Journal Of Turkısh Scıence Educatıon, 2017

Uluslararası Hakemli The Asian Education Index Özgün Makale


10. Son Sınıf Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimi Üzerine Düşünceleri

Afacan Özlem,Özbek Neslihan,Aydoğdu Mustafa, Yayın Yer: Researcher:Social Science Studies, 2017

Uluslararası Hakemli SOBİAD Özgün Makale


11. YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KÜRESEL ISINMA KONUSUNDAKİ ZİHİNSEL MODELLERİ

Emli Zübeyir,Afacan Özlem, Yayın Yer: Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale


12. Scientific Creativity of Preschool Teacher Candidates

Karakaş Tuğçe,Afacan Özlem, Yayın Yer: Uluslararası Eğitim Bilim Ve Teknolojileri Dergisi, 2017

Uluslararası Hakemli Scientific Indexing Services (SIS) Özgün Makale


13. Effects of Brain-Based Learning Approach on Students' Motivation and Attitudes Levels in Science Class

Akyürek Erkan, Afacan Özlem, Yayın Yer: Mevlana International Journal Of Education (Mıje), 2013

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


14. İlköğretim 8 Sınıf Öğrencilerinin Hücre Bölünmesi ve Kalıtım Ünitesindeki Kavram Yanılgılarının Tespiti ve Anoloji ile Kavramsal Değişim Metinleri Kullanılarak Giderilmesi

Akyürek Erkan,Afacan Özlem, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (Kefad), 2013

Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale


15. 8 Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde Uygulanan Beyin Temelli Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi

Akyürek Erkan,Afacan Özlem, Yayın Yer: The Journal Of Academic Social Science Studies (Jasss), 2013

Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale


16. Turkish adaptation of the scale of “student perceptions of teachers’ knowledge (SPOTK)” and examining in the aspect of some variables

Afacan Özlem,Karakuş Mehmet,Uşak Muhammet, Yayın Yer: Journal Of Educational Sciences Research, 2013

Uluslararası Hakemli Academic Journals Database Özgün Makale


17. An Investigation on Turkish Primary School Students Perceptions about Global Warming and Their Thoughts on Preventing Global Warming

Afacan Özlem, Yayın Yer: World Applied Sciences Journal, 2013

Uluslararası Hakemli ISI Özgün Makale


18. The Problems That Science And Technology Teachers Face in Science Laboratory Sample of Kırsehir

Afacan Özlem,Demirbaş Murat, Yayın Yer: Balkan Physics Letters (Bpl),, 2013

Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


19. The Views of Prospective Classroom Teachers on Interactive Microteaching Applications About Science

Demirbaş Murat,Afacan Özlem, Yayın Yer: Balkan Physics Letters (Bpl),, 2013

Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


20. Preservice Science Teachers Efficacy Regarding a Socioscientific Issue A Belief System Approach

Kılınç Ahmet,Kartal Tezcan,Eroğlu Barış,Demiral Ümit,Afacan Özlem,Polat Dilber,Demirci Güler Mutlu Pınar,Görgülü Özkan, Yayın Yer: Research İn Science Education, 2013

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


21. The Impact of Field Trips on Attitudes andBehaviours Related to Sustainable Environmental Education

Demirci Güler Mutlu Pınar,Afacan Özlem, Yayın Yer: World Applied Sciences Journal, 2013

Uluslararası Hakemli ISI Özgün Makale


22. İlköğretim Öğrencilerinin Bilim İnsanı ve Bilimsel Bilgi Hakkındaki Görüşleri Kırşehir İli Örneği

Kaya Volkan Hasan,Afacan Özlem,Polat Dilber,Urtekin Ahmet, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (Kefad), 2013

Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale


23. Prospective Elementary Science Teachers GDO Awareness

Akgül Hasan Celal,Afacan Özlem,Mertoğlu Hatice, Yayın Yer: Sakarya University Journal Of Education, 2013

Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale


24. İlköğretim Öğrencilerinin Fen Teknoloji Toplum Çevre FTTÇ İlişkisini Algılama Düzeylerinin Tespiti Kırşehir İli Örneği

Afacan Özlem,Aydoğdu Mustafa,Macaroğlu Akgül Esra,Taşar Mehmet Fatih, Yayın Yer: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012

Ulusal Hakemli ULAKBİM Özgün Makale


25. İlköğretim Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersi ve Fen ve Teknoloji Öğretmeni Kavramlarına Yönelik Metafor Durumları

Soysal Davut,Afacan Özlem, Yayın Yer: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012

Ulusal Hakemli ULAKBİM, ASOS Özgün Makale


26. Nature of Science Studies in Turkish Graduate Schools

Afacan Özlem, Yayın Yer: Energy Education Science And Technology Part B: Social And Educational Studies,, 2012

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


27. A Study On Developing A Behaviour Scale Towards Sustainable Environmental Education

Demirci Güler Mutlu Pınar,Afacan Özlem, Yayın Yer: Journal Of Baltic Science Education (Jbse), 2012

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


28. Development of Attitude Scale in the Context of Sustainable Environmental Education

Afacan Özlem,Demirci Güler Mutlu Pınar, Yayın Yer: Energy Education Science And Technology Part B: Social And Educational Studies,, 2012

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


29. Kavram Çarkı Diyagramı Kullanılarak 8 Sınıf Öğrencilerinin Hücre Bölünmesi Ünitesindeki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi

Akyürek Erkan,Afacan Özlem, Yayın Yer: Uluslararası Eğitim Programları Ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 2012

Uluslararası Hakemli ASOS Özgün Makale


30. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının İletişim Becerilerine İlişkin Algılarının Belirlenmesinde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması

Afacan Özlem,Turan Fatma, Yayın Yer: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,, 2012

Ulusal Hakemli ULAKBİM Özgün Makale


31. Okul öncesi öğretmenlerinin fen etkinliklerine ilişkin yeterlilikleri ve bu yeterliliklerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi (Kırşehir ili örneği)

Afacan Özlem,Selimhocaoğlu Ayşe Gül, Yayın Yer: The Journal Of Academic Social Science Studies, 2012

Uluslararası Hakemli Index Copernicus Özgün Makale


32. Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Kartal Tezcan,Afacan Özlem, Yayın Yer: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012

Ulusal Hakemli ULAKBİM, AKADEMİK TÜRK DERGİLERİ İNDEXİ Özgün Makale


33. İlköğretim Öğrencilerinin Bilim İnsanına Yönelik Düşüncelerinin Değerlendirilmesi

Nuhoğlu Hasret,Afacan Özlem, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (Kefad), 2011

Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale


34. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen ve Fen ve Teknoloji Öğretmeni Kavramlarına Yönelik Metafor Durumları

Afacan Özlem, Yayın Yer: Nwsa, E-Journal Of New World Sciences Academy, 2011

Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale


35. Canlılar Bilimi Konusunda TIMSS R 1999 Soruları İle LGS 1999 Sorularının Karşılaştırmalı Analizi

Afacan Özlem,Nuhoğlu Hasret, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008

Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale


36. The Science Technology Society STS Course Attitude Scale

Afacan Özlem,Aydoğdu Mustafa, Yayın Yer: International Journal Of Environmental And Science Education (Ijese), 2006

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


Bildiriler

1. Sürdürülebilir Çevre Eğitimi Kapsamında Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması.

Afacan Özlem,Demirci Güler Mutlu Pınar, Yayın Yeri: 2nd International Journal On New Trends In Education And Their Implications, 29.04.2011

Uluslararası Tam metin bildiri


2. DETERMINATION OF FACTORS AFFECTING ENERGY CONSERVATIONBEHAVIORS IN THE SCOPE OF VALUE BELIEF NORM THEORY

Ateş Hüseyin,Afacan Özlem,Özbek Neslihan, Yayın Yeri: 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ONENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 23.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


3. DETERMINATION OF SELF-EFFICACY OF SPECIAL EDUCATION TEACHERSTOWARDS SCIENCE COURSE

Taktak Ateş Yeşim,Özbek Neslihan,Afacan Özlem,Ateş Hüseyin, Yayın Yeri: 3RD INTERNATIONAL CONGRESS onEDUCATION SCIENCES AND LEARNINGTECHNOLOGY (ICESLT), 19.11.2017

Uluslararası Özet bildiri


4. DETERMINATION OF SELF-EFFICACY OF SPECIAL EDUCATION TEACHERSTOWARDS SCIENCE COURSE

Taktat Ateş Yeşim,Özbek Neslihan,Afacan Özlem,Ateş Hüseyin, Yayın Yeri: 3RD INTERNATIONAL CONGRESS onEDUCATION SCIENCES AND LEARNINGTECHNOLOGY (ICESLT), 19.11.2017

Uluslararası Özet bildiri


5. FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMİN DOĞASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Yüksel Merve,Afacan Özlem,Özbek Neslihan,Aydoğdu Mustafa, Yayın Yeri: I. International Scientific and Vocational Studies Congress463, 08.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


6. SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN DERSİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ (KIRŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ)

Taktak Ateş Yeşim,Özbek Neslihan,Afacan Özlem, Yayın Yeri: I. International Scientific and Vocational Studies Congress, 08.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


7. FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN KAYNAŞTIRMASINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Buyukbilen Rıdvan,Özbek Neslihan,Afacan Özlem, Yayın Yeri: I. International Scientific and Vocational Studies Congress, 08.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


8. Fen Eğitimi Alanında 2007-2017 Yılları Arasında Yapılan Robotik Kodlama Çalışmalarının İncelenmesi

Akkuş Ali,Afacan Özlem,Özbek Neslihan, Yayın Yeri: II. International Scientific And Vocational Studies Congress, 08.07.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


9. Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Tutumlarının Tespiti (Kırşehir İli Örneği

Şanlı Demet,Afacan Özlem,Özbek Neslihan,Aydoğdu Mustafa, Yayın Yeri: II. International Scientific And Vocational Studies Congress, 08.07.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


10. Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Boşaltım Sisteminin Doğrudan Öğretim Yöntemi Kullanılarak Öğretimi

Demir İlknur,Özbek Neslihan,Afacan Özlem, Yayın Yeri: II. International Scientific And Vocational Studies Congress, 08.07.2018

Uluslararası Özet bildiri


11. Fen Bilgisi İle Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Bağımlılığının İncelenmesi

Akkuş Ali,Afacan Özlem,Özbek Neslihan, Yayın Yeri: II. International Scientific And Vocational Studies Congress, 08.07.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


12. İlköğretim Öğrencilerinin Bilim İnsanına Yönelik Düşüncelerinin Değerlendirilmesi

Nuhoğlu Hasret,Afacan Özlem, Yayın Yeri: 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 07.09.2007

Ulusal Tam metin bildiri


13. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi Dersinde Uygulanan Beyin Temelli Öğrenme Yaklaşımına Yönelik Görüşleri

Akkuş Ali,Afacan Özlem,Özbek Neslihan, Yayın Yeri: 13.Uluslarası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 02-04 Mayıs 2019, Kırşehir, Türkiye, 04.05.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


14. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlık Düzeylerinin Belirlenmesi.

Akkuş Ali,Afacan Özlem,Özbek Neslihan, Yayın Yeri: 13.Uluslarası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 04.05.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


15. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Beyin Yarı Kürelerinin Baskınlığı ile Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Akkuş Ali,Afacan Özlem,Özbek Neslihan, Yayın Yeri: 13.Uluslarası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 04.05.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


16. Öğretmen Adayları Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Öz Yeterlik Ölçeği (ÖBEPÖYÖ): Ölçek Geliştirme Çalışması.

Karakurt Nevin,Özbek Neslihan,Afacan Özlem, Yayın Yeri: 13.Uluslarası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 02-04 Mayıs 2019, Kırşehir, Türkiye, 04.05.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


17. Destek ve Özel Eğitim Öğretmenlerinin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlamaya Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi (Kırşehir İli Örneği).

Karakurt Nevin,Özbek Neslihan,Afacan Özlem, Yayın Yeri: 13.Uluslarası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 04.05.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


18. Kaynaştırma Uygulamasının Yapıldığı Sınıflardaki Öğrencilerin Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Tutumları.

Karakurt Nevin,Özbek Neslihan,Afacan Özlem, Yayın Yeri: 13.Uluslarası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 04.05.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


19. Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Yaratıcılıklarının BilimselTutumlarına Etkisi

Karahan Mehmet,Afacan Özlem,Özbek Neslihan, Yayın Yeri: 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 04.05.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


20. Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel YaratıcılıklarınınFen Bilimleri Ders Başarısına Etkisi

Karahan Mehmet,Afacan Özlem,Özbek Neslihan, Yayın Yeri: 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 04.05.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


Projeler

1. BAP

Bilimsel Bilginin Algılanması Üzerine Bir Araştırma

Yönetici DİĞER


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862805117

--%>