Dr. Öğr. Üyesi NİL MANSUROĞLU

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MATEMATİK BÖLÜMÜ
CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Post-Doktora

Universita Degli Studi di Salerno

2016 - 2017

Doktora

University of Manchester

Matematik

2010 - 2014

TEZ: The structure of the second derived ideal of free centre-by-metabelian Lie rings

Yüksek Lisans

University of Manchester {England}

Matematik

2009 - 2010

TEZ: Products of homogeneous subspaces in free Lie algebras

Yüksek Lisans

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MATEMATİK (YL) (TEZLİ)

2006 - 2009

TEZ: Gröbner bazı ve indirgeme teknikleri

Lisans

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ

MATEMATİK BÖLÜMÜ

1997 - 2001

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Doçent Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2021-
 • Doktor Öğretim Üyesi Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2018-
 • Yardımcı Doçent Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2015-
 • Araştırma Görevlisi Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2014-2015

Verdiği Dersler

 • Regürans Bağıntıları Yüksek Lisans, 2021-2022
 • İleri Lineer Cebir II Yüksek Lisans, 2021-2022
 • Soyut Matematik II Lisans, 2021-2022
 • Araştırma Projesi Lisans, 2021-2022
 • Genel Matematik (Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü) Lisans, 2021-2022
 • Matematik Tarihi Lisans, 2021-2022
 • Soyut Matematik I Lisans, 2021-2022
 • Lie Cebirleri Yüksek Lisans, 2021-2022
 • İleri Lineer Cebir I Yüksek Lisans, 2021-2022
 • Matematik I (Bilgisayar Mühendisliği) Lisans, 2020-2021
 • LİE CEBİRLERİ Yüksek Lisans, 2020-2021
 • MATEMATİK TARİHİ I Lisans, 2020-2021
 • Soyut Matematik I Lisans, 2020-2021
 • Araştırma Projesi Lisans, 2020-2021
 • Soyut Cebir II Lisans, 2019-2020
 • Araştırma Projesi Lisans, 2019-2020
 • Matematiksel Düşünce Lisans, 2019-2020
 • Latis Teorisi Doktora, 2019-2020
 • İleri Lineer Cebir I Doktora, 2019-2020
 • Matematik Tarihi I Lisans, 2019-2020
 • Soyut Cebir I Lisans, 2019-2020
 • Lie Cebirleri Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Regürans Bağıntıları Doktora, 2019-2020
 • İleri Lineer Cebir II Doktora, 2019-2020
 • Araştırma Projesi Lisans, 2018-2019
 • Lineer Cebir II Lisans, 2018-2019
 • Cebire Giriş II Lisans, 2018-2019
 • Cebirde Özel Konular Yüksek Lisans, 2018-2019
 • İleri Lineer Cebir II Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Lineer Cebir I Lisans, 2018-2019
 • Cebire Giriş I Lisans, 2018-2019
 • Sayılar Teorisi I Doktora, 2017-2018
 • Lie Cebirleri Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Soyut Cebir ve Sayılar Teorisi I Lisans, 2017-2018
 • Lineer Cebir I Lisans, 2017-2018
 • CEBİRDE ÖZEL KONULAR Doktora, 2017-2018
 • SOYUT CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ-II Lisans, 2017-2018
 • LİNEER CEBİR-II Lisans, 2017-2018
 • Araştırma Projesi Lisans, 2017-2018
 • Araştırma Projesi Lisans, 2015-2016
 • Soyut Cebir ve Sayılar Teorisi-II Lisans, 2015-2016
 • Lineer Cebir-II Lisans, 2015-2016
 • Sayılar Teorisi II Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Cebirde Özel Konular Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Sayılar Teorisi-I Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Lie cebirleri Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Lineer Cebir-I Lisans, 2015-2016
 • Soyut Cebir ve Sayılar Teorisi-I Lisans, 2015-2016
 • Soyut Cebir ve Sayılar Teorisi-II Lisans, 2014-2015
 • Lie cebirleri Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Araştırma Projesi Lisans, 2014-2015

Akademik / İdari Görevler

 • Bölüm Ve Fakülte Erasmus Koordinatörü Ahi Evran Üniversitesi, , 2018 - 2019

Üniversite Dışı Deneyim

 • Ders Verme Nesin Matematik Köyü, Yaz Okulu, 2019 - 2019
 • Ders Verme Nesin Matematik Köyü, Yaz Okulu, 2018 - 2018
 • Doktora Sonrası Araştırma (Post-Doc) University Of Salerno, 2016 - 2017
 • Erasmus Teaching Mobility (Ders Verme) Universita Degli Studi Di Salerno, 2016 - 2016
 • Reviewer American Mathematical Society, 2015 -
 • Ders Verme Nesin Matematik Köyü, Yaz Okulu, 2015 - 2015
 • Teaching Assistant The University Of Manchester, 2010 - 2012
 • Matematik Öğretmeni Sosyal Hizmetler Sevim Demirkol Kız Yurdu, 2007 - 2008
 • Matematik Öğretmeni Defne Dersanesi, 2005 - 2007
 • Matematik Öğretmeni Hüseyin Özbuğday Lisesi, 2004 - 2005
 • Matematik Öğretmeni Gelişim Dersanesi, 2001 - 2004

Makaleler

1. Fuzzy Leibniz Ideals and Fuzzy Leibniz Subalgebras

Mansuroğlu Nil, Yayın Yer: Southeast Asian Bulletin Of Mathematics, 2023

Uluslararası Hakemli ESCI Özgün Makale


2. On Parafree Leibniz Algebras

Mansuroğlu Nil, Yayın Yer: Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2022

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


3. Products of element orders in finite groups

Mansuroğlu Nil, Yayın Yer: Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


4. Some properties on sums of element orders in finite p-groups

Mansuroğlu Nil, Yayın Yer: Mathematical Sciences And Applications E-Notes, 2020

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


5. On soft intersection Leibniz algebras

Mansuroğlu Nil, Yayın Yer: Indian Journal Of Pure And Applied Mathematics, 2020

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


6. Some basic properties of solvable Leibniz algebras

Mansuroğlu Nil, Yayın Yer: Asian-European Journal Of Mathematics, 2019

Uluslararası Hakemli ESCI Özgün Makale


7. The dimension of products of n homogeneous components in free Lie algebras

Mansuroğlu Nil, Yayın Yer: Communications, Faculty Of Sciences University Of Ankara Series A1 Mathematics And Statistics, 2019

Uluslararası Hakemli E-Sci Özgün Makale


8. A note on the structure constants of Leibniz algebras

Mansuroğlu Nil, Özkaya Mücahit, Yayın Yer: Aıp Conference Proceedings, 2019

Uluslararası Hakemli Scopus Özgün Makale


9. On low dimensional Leibniz algebras

Mansuroğlu Nil, Özkaya Mücahit, Yayın Yer: International Journal Of Scientific And Technological Research, 2019

Uluslararası Hakemli Leuphana Unlversltlt LUneburg Germany, Leibniz Information Centre for Sclen Technology and University Library, German National Library of Science and Technology, Open Academic . Google Scholar, The Library Book, India Clros HI-Tech, Engineering Group, Res Özgün Makale


10. Bounded Engel elements in groups satisfying an identity

Bastos Raimundo, Mansuroğlu Nil, Tortora Antonio, Tota Maria, Yayın Yer: Archıv Der Mathematık, 2018

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


11. On the structure constants of Leibniz algebras

Mansuroğlu Nil, Özkaya Mücahit, Yayın Yer: International Advanced Research Journal İn Science, Engineering And Technology, 2018

Uluslararası Hakemli Google Scholar Özgün Makale


12. Sums of element orders in symmetric groups

Mansuroğlu Nil, Yayın Yer: Afyon Kocatepe University Journal Science And And Engineering, 2018

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


13. On the dimension of the product [L2,L2,L1] in free Lie algebras

Mansuroğlu Nil, Yayın Yer: İnternational Journal Of Group Theory, 2018

Uluslararası Hakemli E-SCİ Özgün Makale


14. On the dimension of products of homogeneous subspaces in free Lie algebras

Mansuroğlu Nil,Ralph Stöhr, Yayın Yer: International Journal Of Algebra And Computation, 2013

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


15. Free centre by metabelian Lie rings

Mansuroğlu Nil,Ralph Stöhr, Yayın Yer: The Quarterly Journal Of Mathematics, 2013

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


Bildiriler

1. On low dimensional Leibniz algebras

Mansuroğlu Nil,Özkaya Mücahit, Yayın Yeri: International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2018), 29.06.2018

Uluslararası Özet bildiri


2. A note on bounded Engel elements in groups

Bastos Raimundo,Mansuroğlu Nil,Tortora Antonio,Tota Maria, Yayın Yeri: International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2018), 29.06.2018

Uluslararası Özet bildiri


3. Products of four homogeneous components in free Lie algebras

Karataş Derya,Mansuroğlu Nil, Yayın Yeri: Young Researchers Algebra Conference 2017, 24.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


4. The structure of the second derived ideal of freecentre by metabelian Lie rings

Mansuroğlu Nil, Yayın Yeri: Antalya Algebra days XVII, 24.05.2015

Uluslararası Özet bildiri


5. A note on three dimensional Leibniz algebras

Mansuroğlu Nil,Özkaya Mücahit, Yayın Yeri: Ischia Group Theory 2018 (IGT2018), 23.03.2018

Uluslararası Özet bildiri


6. Bounded Engel elements in groups satisfing an identity

Bastos Raimundo,Mansuroğlu Nil,Tortora Antonio,Tota Maria, Yayın Yeri: Groups, Group Rings and Related Topics (GGRRT 2017), 22.11.2017

Uluslararası Özet bildiri


7. Products of n homogeneous components in free Lie algebras

Mansuroğlu Nil, Yayın Yeri: Groups,Group Rings and Related Topics (GGRRT 2017), 22.11.2017

Uluslararası Özet bildiri


8. On the dimension of products of homogeneous subspaces in free Lie algebras

Mansuroğlu Nil, Stöhr Ralph, Yayın Yeri: 3. International Symposium on Groups, Algebra and Relations, 16.06.2013

Uluslararası Özet bildiri


9. Serbest Lie cebirlerinde homojen bileşenlerin çarpımlarının boyutu

Mansuroğlu Nil, Yayın Yeri: 30. Ulusal Matematik Sempozyumu, Atılım Üniversitesi, 09.09.2017

Ulusal Özet bildiri


10. On some properties of Leibniz algebras

Mansuroğlu Nil, Yayın Yeri: International Conference on Mathematical Studies and Applications 2018 (ICMSA2018), 06.10.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


11. On the second derived ideal of free centre by metabelian Lie rings

Mansuroğlu Nil, Yayın Yeri: Ischia Group Theory 2014, 05.04.2014

Uluslararası Özet bildiri


12. On the dimension of the product [L2,L2,L1] in free Lie algebras

Mansuroğlu Nil, Yayın Yeri: Ischia Group Theory 2016, 02.04.2016

Uluslararası Özet bildiri


13. Sonlu grupların eleman mertebelerinin toplamı

Mansuroğlu Nil, Köksal Ayşe Nur, Yayın Yeri: 13. Ankara Matematik Günleri, TOBB ETÜ,

Ulusal Özet bildiri


14. Dimension of product of four homogeneous components in free Lie algebras

Mansuroğlu Nil, Karataş Derya, Yayın Yeri: 4th International conference on Analysis and its applications,

Uluslararası Özet bildiri


15. On finite dimensional Leibniz algebras

Mansuroğlu Nil, Özkaya Mücahit, Yayın Yeri: 4th International conference on Analysis and its applications,

Uluslararası Özet bildiri


16. Leibniz cebirlerinin yapı sabitleri

Mansuroğlu Nil, Özkaya Mücahit, Yayın Yeri: 13. Ankara Matematik Günleri, TOBB ETÜ,

Ulusal Özet bildiri


Projeler

1. Serbest Lie cebirlerinde dört homojen bileşenin çarpımının boyutu

Bu Projenin Amacı Literatürde Var Olan Serbest Lie Cebirlerinde İki Ve Üç Homojen Bileşenin Çarpımlarının Boyutlarının Nasıl Hesaplandığını Ve Kullanılmış Olan Yöntemleri İncelemek Ve Bu İnceleme Sonrasında Serbest Lie Cebirlerinde Dört Homojen Bileşenin

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 17.03.2016 14.12.2017


2. Leibniz Cebirlerinin Yapı Sabitleri

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 01.03.2018 01.03.2019


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

Kayıtlı değil

--%>